11 فروردین 1402
En | 
زمان انتشار: 20 اسفند 1401
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 20 اسفند,1401
بازدید: 748
 انتشار نسخه الکترونیکی گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران پاییز 1401
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران پاییز 1401

در فصل پاییز تعداد رویداد ازدواج و طلاق به‌ ترتیب برابر 136064 و 51690 رویداد ثبت شده است.

  • براساس نتایج نشریه گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران پاییز 1401، تعداد 273751 ولادت‌‌ به ثبت رسیده است که در مقایسه با فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب 5734 و 13441 مورد کاهش داشته است.
  • در فصل مورد بررسی تعداد رویداد ازدواج و طلاق به­ ترتیب برابر 136064 و 51690 رویداد ثبت شده است.
  • جمعیت فعال اقتصادی کشور 26207 هزار نفر برآورد شده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 369 هزار نفر افزایش داشته است.
  • نرخ مشارکت اقتصادی در این فصل، 41.0 درصد می­باشد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.1 واحد درصد افزایش یافته است.
  • حسب نتایج، نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیش‌تر در فصل مذکور برابر 8.2 درصد بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.7 واحد درصد کاهش داشته است.
  • نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی در این فصل، 12.5 درصد بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.3 واحد درصد کاهش داشته است.
  •  نسبت اشتغال در فصل مورد بررسی برابر 37.7 درصد بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.4 واحد درصد افزایش داشته است.
  • تعداد مرگ و میر‌های غیر‌طبیعی 12070 مورد بوده است که در صدر آن حوادث رانندگی و ترافیکی با 5084 مورد قرار دارد. مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی نسبت به فصل قبل 297 مورد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 578 مورد افزایش داشته است.

براساس نتایج این نشریه، تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی به ترتیب 15471533 و 22943835 نفر بوده است. از این تعداد، بیمه شدگان اصلی و تبعی بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی به ترتیب 167468 و 226415 نفر بوده است که نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب 4292، 8925، 14630 و 32610 نفر کاهش داشته است.

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به سند پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  •  انتشار نسخه الکترونیکی گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران پاییز 1401
فایلهای پیوست
طراحی سایت