13 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 16 اسفند 1401
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 21 اسفند,1401
بازدید: 3543
 نرخ رشد اقتصادی - 9 ماهه ١٤٠١
نرخ رشد اقتصادی - 9 ماهه ١٤٠١

رشد ٣,٣ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و 2.9 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در نه ماهه اول سال ١٤٠١


بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي(GDP) به قيمت ثابت سال 1390 در نه ماهه سال 1401 به رقم 5825 هزار ميليارد ريال با نفت و 5001 هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت 5641 هزار ميليارد ريال و بدون نفت 4860 هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد 3.3 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و 2.9 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در نه ماهه سال 1401 دارد.

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در نه ماهه سال 1401 رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد 4.3-، گروه صنایع و معادن 5.3 درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي 5.6، ساير معادن 0.9، صنعت 5.1، انرژي 9.5 و ساختمان 2.2- درصد) و گروه خدمات 2.6 درصد نسبت به نه ماهه سال 1400، رشد داشته است.

محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب 18 بخش اصلي متشكل از 42 رشته فعاليت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev4 انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري، گروه صنايع و معادن شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان مي‌باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده وخرده فروشي، فعاليت­هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت­های مالی و بیمه، مستغلات، كرايه وخدمات كسب و كار و دامپزشکی، اداره امورعمومي وخدمات شهري، آموزش، فعالیت­هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سايرخدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي است.

لازم به ذكر است اطلاعات تفصيلي در زمينه حساب‌هاي ملي نه ماهه سال 1401، از طريق درگاه ملي آمار در قسمت داده‌ها و اطلاعات آماري/ حساب‌هاي ملي/ جداول آماري/ زير گروه حساب‌هاي ملي فصلي، قابل دسترسي مي‌باشد.

برای مشاهده اطلاعات تفضیلی به فایل‌ پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  •  نرخ رشد اقتصادی - 9 ماهه ١٤٠١
فایلهای پیوست