11 فروردین 1402
En | 
زمان انتشار: 13 اسفند 1401
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 13 اسفند,1401
بازدید: 1922
متوسط قيمت تولیدکننده (سرخرمن) محصولات و هزينة خدمات کشاورزي پاييز 1401
متوسط قيمت تولیدکننده (سرخرمن) محصولات و هزينة خدمات کشاورزي پاييز 1401

در بخش سبزیجات، در پاییز 1401، متوسط قیمت سیب زمینی 97650 و پیاز 73799 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 128.2 و 137.9 درصد افزايش داشته است. به علاوه، متوسط قيمت گوجه فرنگي 43503 ریال بوده که نسبت به فصل پاییز 1400، معادل 19.9 درصد کاهش داشته¬است.

در پاييز سال 1401، در بخش غلات، متوسط قيمت ذرت دانه ­اي 100801 ريال و برنج 850946 ريال بوده كه نسبت به فصل پاييز 1400 به ترتيب 79.4 و 115.7 درصد افزايش داشته ­است.

در بخش حبوبات، درفصل پاییز 1401، متوسط قيمت لوبيا قرمز 361859 و لوبيا چيتي 464996 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ­ترتيب 53.9 و 39.9 درصد افزايش نشان مي­ دهد.

در بخش محصولات جاليزي، در سه ماهه سوم سال 1401، متوسط قيمت هندوانه 39944 و خيار 91668 ريال بوده كه نسبت به فصل پاييز سال قبل به ترتيب 21.2 و 72.7 درصد افزايش داشته ­است و متوسط قيمت خربزه 67806 ريال بوده كه نسبت به فصل پاييز سال قبل 3.0 درصد افزایش داشته ­است.

در بخش سبزیجات، در پاییز 1401، متوسط قیمت سیب­ زمینی 97650 و پیاز 73799 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 128.2 و 137.9 درصد افزايش داشته­ است. به ­علاوه، متوسط قيمت گوجه­ فرنگي 43503 ریال بوده که نسبت به فصل پاییز 1400، معادل 19.9 درصد کاهش داشته است. همچنین متوسط قیمت بادمجان 47276 ریال بوده که به این ترتیب نسبت به پاییز سال قبل 53.5 درصد افزایش داشته ­است.

در بخش محصولات علوفه‌اي، در سه ماهه سوم سال 1401، متوسط قيمت يونجه 57978 و ذرت علوفه ­اي 11557 ريال بوده كه نسبت به پاييز 1400 به ترتيب 21.9 و 3.2 درصد افزايش داشته ­است.

در بخش ميوه‌هاي هسته‌دار، متوسط قيمت انار 106100 ريال بوده كه نسبت به پاييز سال قبل 5.7 درصد افزايش نشان مي ­دهد.  

در بخش ميوه‌هاي دانه­ دار، در پاییز 1401، متوسط قيمت سيب درختي 134952 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 96.2 درصد افزایش داشته و متوسط قيمت انگور 130345 ريال بوده كه نسبت به پاييز سال قبل 46.1 درصد افزايش داشته ­است.

در بخش دامداري سنتي، در سه ماهه سوم سال 1401، متوسط قيمت يك كيلوگرم گوسفند و برة پرواري زنده 851557 ریال و يك كيلوگرم گاو پرواري زنده 851695 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 60.0  و 60.9 درصد افزايش نشان مي­دهد.

در بخش فرآورده‌هاي دامي سنتي، در پاییز 1401، متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گوسفند 224558 ريال و متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گاو 120482 ريال بوده كه نسبت به فصل پاييز 1400 به ترتيب 119.0 و 93.3 درصد افزايش نشان مي­ دهد.

در بخش هزينة خدمات ماشيني، در سه ماهه سوم سال 1401، هزينة شخم زمين زراعي آبي 9682524 ریال در هر هکتار و هزينة شخم زمين زراعي ديم 7032072 ريال در هر هکتار بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 68.2  و 57.8 درصد افزايش داشته ­است.

در بخش دستمزد نيروي كار، در پاییز 1401، متوسط دستمزد روزانه كارگر ميوه­چين مرد 3016568 ريال و متوسط دستمزد روزانه کارگر ميوه‌چين زن 2380819 ريال بوده که نسبت به فصل پاييز سال 1400 به ترتيب 45.1 و 47.4 درصد افزايش داشته است. در این فصل، متوسط دستمزد روزانه كارگر تنك ­كار مرد 2424267 ريال و متوسط دستمزد روزانه کارگر تنك­ كار زن 1850878 ريال بوده كه نسبت به پاييز سال قبل به ترتيب 28.7 و 60.5 درصد افزايش داشته­ است.    

 

تصاویر
  • متوسط قيمت تولیدکننده (سرخرمن) محصولات و هزينة خدمات کشاورزي پاييز 1401
طراحی سایت