11 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 10 دی 1401
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 11 دی,1401
بازدید: 287
نسخه انگلیسی سالنامه آماری کشور- 1399 منتشر شد

نسخه انگلیسی سالنامه آماری کشور سال ١٣99 حاوی مجموعه‌ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است.

نسخه انگلیسی سالنامه آماری کشور سال ١٣99 حاوی مجموعه‌ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است. سالنامه آماری کشور شامل فصل‌های جمعیت، نیروی انسانی، کشاورزی، جنگلداری و شیلات، معدن، نفت وگاز، صنعت، آب وبرق، ساختمان و مسکن، آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ وگردشگری، شاخص‌های قیمت، هزینه و درامد خانوار، امور سیاسی و ... می‌باشد که در قالب ٢٥ فصل تهیه شده است. اطلاعات نشریه فوق در قالب جداول آماری به همراه نقشه و نمودار و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود .