12 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 08 آذر 1401
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 08 آذر,1401
بازدید: 1573
شاخص قيمت توليدكننده ـ فصل تابستان 1401  (بر مبنای سال پایه 1395)
شاخص قيمت توليدكننده ـ فصل تابستان 1401 (بر مبنای سال پایه 1395)

در فصل تابستان 1401، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 7.1 درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (15.8 درصد)، 8.7 واحد درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت کل

در فصل تابستان 1401، شاخص قیمت کل تولیدکننده 671.0 می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 7.1 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 43.2 درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 39.9 درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل تابستان 1401، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 7.1 درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (15.8 درصد)، 8.7 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان 1401 نسبت به فصل قبل، 7.1 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با 17.5 درصد مربوط به گروه "کشاورزی" و کم‌ترین تورم فصلی با 2.4 درصد مربوط به گروه "تولید، انتقال و توزیع برق" می‌باشد. در این فصل گروه "صنعت" با نرخ تورم 2.3- درصد مواجه بوده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان 1401، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 43.2 درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (49.3 درصد)، 6.1 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل تابستان 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل 43.2 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با 60.5 درصد مربوط به گروه "کشاورزی" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با 10.9 درصد مربوط به گروه "تولید، انتقال و توزیع برق" می‌باشد.

کاهش تورم سالانه

در فصل تابستان 1401، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1401 نسبت به مدت مشابه در سال قبل 39.9 درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (49.7 درصد)، 9.8 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 39.9 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با 58.5 درصد مربوط به گروه "کشاورزی" و کم‌ترین تورم سالانه با 12.0 درصد مربوط به گروه "تولید، انتقال و توزیع برق" می­‌باشد.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص قيمت توليدكننده ـ فصل تابستان 1401  (بر مبنای سال پایه 1395)
فایلهای پیوست