13 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 11 آبان 1401
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 11 آبان,1401
بازدید: 1102
نتایج «طرح آمارگيري از شناورهای کشور – 1400»
نتایج «طرح آمارگيري از شناورهای کشور – 1400»

سال 1399 تعداد 20061 شناور در کل کشور به فعاليت اشتغال داشته‌اند. از این تعداد، فعالیت اصلی 69.9 درصد ماهیگیری، 21.5 درصد باربری، 7.2 درصد ارائه‌‎ی خدمات تفریحی، 1.0 درصد مسافربری و 0.4 درصد خدماتی و پشتیبانی به سایر شناورها بوده است.

مركز آمار ايران در آبان‌ماه سال 1400، «طرح آمارگيري از شناورهای کشور» را با هدف تأمين داده‌هاي مورد نياز تهيه‎ی حساب ‌هاي ملي و منطقه‌اي سال 1399 بخش حمل و نقل در فعاليت این شناورها را به اجرا در آورد. پيش از اين نيز، مركز آمار ايران در سال 1381 این طرح را در چند استان ساحلی با نمونه‌های خیلی محدود به اجرا درآورده بود.

در اجرای سال 1400  این طرح، نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات به صورت مراجعه‌ی حضوری و با استفاده از پرسشنامه بوده است. تعمیم نتایج طرح مزبور به کل جامعه‌‌ی آماری نشان می‌دهد:

  • در سال 1399 تعداد 20061 شناور در کل کشور به فعاليت اشتغال داشته‌اند. از این تعداد، فعالیت اصلی 69.9 درصد ماهیگیری، 21.5 درصد باربری، 7.2 درصد ارائه‌‎ی خدمات تفریحی، 1.0 درصد مسافربری و 0.4 درصد خدماتی و پشتیبانی به سایر شناورها بوده است.
  • تعداد كاركنان این شناورها، 102394 نفر بوده است که نشان می‌دهد به‌طور متوسط در هر شناور، بالغ‌بر 5 نفر مشغول به‌کار بوده‌اند. از این تعداد کارکن، 82.0 درصد کارکن مزدوحقوق بگیر و 18.0 درصد کارکن بدون مزدوحقوق بوده‌اند.
  • در دوره‌ی موردنظر، جبران خدمات كاركنان شناورها حدود 44500 ميليارد ريال بوده که نشان می‌دهد، پرداختي ماهانه به هر كاركن مزد و حقوق‌بگير اين كارگاه‌ها به طور متوسط، 44.2 ميليون ريال بوده است.
  • ارزش مصارف واسطه‎ی سال 1399 شناورها، 49176 ميليارد ‌ريال مي‌باشد. از اين رقم 24.6 درصد پرداختی بابت سوخت مصرفی شناورها، 12.3 درصد پرداختی بابت هزينه‌هاي آبدارخانه، پذيرايي و تشريفات، 10.7 درصد پرداختی بابت ارزش پرداختی به تعمیرکاران وسایل مکانیکی و برقی و تعميرات جزیي شناور و سایر اموال سرمايه‌اي مربوط، 10.1 درصد پرداختی بابت روغن موتور و انواع فیلتر شناورها، 7.5 درصد پرداختي بابت اجنت (دریافت مجوز)، 6.2 درصد پرداختي بابت طناب و تور ماهیگیری، 5.8 درصد پرداختي بابت انبارداري، پاركينگ و تخليه و بارگيري، 3.4 درصد پرداختي بابت بيمه‌هاي تجاري (سرقت و آتش‌سوزي و...) و 19.4 درصد مربوط به سایر مصارف واسطه  بوده ‌است. بر‌اين‌اساس به‌طور متوسط‌ ارزش مصارف واسطه‎ی هر يك از اين شناورها، بالغ بر 2451 ميليون ريال بوده ‌است.
  • ارزش ستانده‎های سال 1399 شناورها، بیش از 205499 ميليارد ‌ريال مي‌باشد. از اين رقم، 72.4 درصد دريافتي بابت ماهیگیری، 23.3 درصد دریافتی بابت كرايه‌ي‏ حمل بار، 1.9 درصد دریافتی بابت کرایه‌ی جابه‌جایی مسافر و خدمات تفریحی و 2.4 درصد مربوط به سایر ستانده‌ها بوده ‌است. بر ‌اين ‌اساس به‌طور متوسط‌ ارزش ستانده‌هاي هر يك از اين شناورها، بالغ‌بر 10243 میلیون ريال بوده ‌است.
  • بر پایه‌ی اطلاعات حاصل از اجراي اين طرح در دوره‌ی مورد بررسي، ارزش افزوده‎ی شناورها، 156323 ميليارد ‌ريال مي‌باشد و نشان می‎دهد به‌طور متوسط، ارزش افزوده‎ی هریک از اين شناورها، 7792 ميليون ‌ريال بوده است.
  • شایان ذکر است، به دلیل شیوع بیماری کرونا، حمل‌ونقل و جابه‌جایی مسافران و گردشگران سهم بسیار کمی از کل فعالیت‌های شناورها را به خود اختصاص داده است.
  • کاربران از طریق وبگاه مركز آمار ایران به آدرس www.amar.org.ir نیز می‎توانند به نتایج طرح مذکور به صورت الکترونیکی دسترسی داشته باشند.

 

تصاویر
  • نتایج «طرح آمارگيري از شناورهای کشور – 1400»