08 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 21 بهمن 1394
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 21 بهمن,1394
بازدید: 2444
برگزاري سمينار‌ آموزشي دفتر شاخص قيمت  ها  با هدف تغير سال پايه‌ي طر حهاي CPI
برگزاري سمينار‌ آموزشي دفتر شاخص قيمت ها با هدف تغير سال پايه‌ي طر حهاي CPI


به منظور انجام هماهنگي‌هاي لازم در خصوص تغيير در اقلام و منابع اطلاع در راستاي اجراي تغيير سال پايه و چگونگي اجراي" طرح آمارگيري از قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوار‌هاي شهري كشور"، طرح آمارگيري از قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوار‌هاي روستايي كشور" و"طرح آمارگيري از اجاره بهاي  واحد‌هاي اجاره‌نشين"، كارگاه آموزشي و توجيهي از هجدهم بهمن ماه به مدت 3 روز، با حضور34نفر از كارشناسان استان‌هاي كشور و جمعي از كارشناسان دفاتر موضوعي مركز آمار ايران در اين مركز برگزار شد.

مدير كل دفتر شاخص قيمت هاي مركز آمار ايران  در مراسم افتتاحيه اين سمينار آموزشي، در رابطه با  ضرورت برگزاري و اهداف اين سمينار گفت:‌ مركز آمار ايران متناسب با تغييرات اقتصادي كشور، هر 5 سال، سال پايه  طرح هاي شاخص قيمت و به ويژه شاخص قيمت مصرف كننده را تغيير مي‌دهد و با توجه به اين موضوع، در سال1395، مبناي شاخص قيمت از سال 1390 به سال 1395  تغيير نمايد. دكتر حكيمي پور در ادامه ضمن تاكيد برلزوم سرعت و دقت در اجراي طرح‌هاي شاخص قيمت، از همكاري كارشناسان استان‌ها كه منتج به انتشار به موقع نرخ تورم مي‌شود، تقدير نمود. در ادامه اين مراسم، دكتر عليپور، معاون اقتصادي و محاسبات ملي مركز آمار ايران ، نرخ تورم، نرح بيكاري و رشد اقتصادي را 3 شاخص اصلي اقتصادي هر كشور ذكر نمود كه تهيه آن‌ها بر عهده مراكز آماري كشور‌ها مي باشد و در ادامه ضمن اشاره به نقاط قوت طرح  هاي  شاخص قيم مصرف كننده مركز آمار ايران از جمله پوشش وسيع و تعدد مزنه در هر ماه، بر ضرورت همكاري كارشناسان استاني در اجراي هر چه بهتر اين طرح تاكيد نمود.

تصاویر
  • برگزاري سمينار‌ آموزشي دفتر شاخص قيمت  ها  با هدف تغير سال پايه‌ي طر حهاي CPI
طراحی سایت