08 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 07 بهمن 1394
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 07 بهمن,1394
بازدید: 1100
نشریه شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن تابستان 1394 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 20000 ریال درآبان ماه 1394 منتشر شد.
نشریه شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن تابستان 1394 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 20000 ریال درآبان ماه 1394 منتشر شد.


این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن وبخش های اصلی ودرصد تغییرات آن ها در فصل تابستان سال های 1394-1393،شاخص قیمت تولید کننده کل بخش معدن به تفکیک فصل در سال های 1394-1382،درصد تغییر این شاخص نسبت به فصل قبل در سال های 1394-1382،درصد تغییر شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل در سال های 1394-1382 و... می پردازد.

تصاویر
  • نشریه شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن تابستان 1394 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 20000 ریال درآبان ماه 1394 منتشر شد.
طراحی سایت