08 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 07 بهمن 1394
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 07 بهمن,1394
بازدید: 955
نشریه نتایج آمارگیری ازویژگی های محیط زیستی کارگاه های صنعتی  10 نفر کارکن وبیش تر 1392 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 60000 ریال در آبان ماه 1394 منتشر شد.
نشریه نتایج آمارگیری ازویژگی های محیط زیستی کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن وبیش تر 1392 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 60000 ریال در آبان ماه 1394 منتشر شد.


این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه ویژگی های محیط زیستی کارگاه های صنعتی  10 نفر کارکن وبیش تربه تفکیک استان،مساحت زمین وفضای سبز،تعدادشاغلان واحد محیط زیست به تفکیک استان در کارگاه های مزبور،مقدار آب خریداری ومصرف شده ،مقدار ونوع کاربری آب مصرف شده،منبع تامین آب،مقدار فاضلاب صنعتی،مقدار فاضلاب صنعتی بازیافت شده،محل دفع فاضلاب صنعتی،سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی،مقدار پسماند صنعتی جامدونیمه جامدومایع ،شیوه جابجایی پسماند صنعتی و...به تفکیک استان می پردازد
تصاویر
  • نشریه نتایج آمارگیری ازویژگی های محیط زیستی کارگاه های صنعتی  10 نفر کارکن وبیش تر 1392 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 60000 ریال در آبان ماه 1394 منتشر شد.
طراحی سایت