08 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 07 بهمن 1394
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 07 بهمن,1394
بازدید: 905
نشریه شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور تابستان 1394 در شمار150 نسخه وبه قیمت 20000 ریال در آبان ماه 1394 منتشر شد
نشریه شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور تابستان 1394 در شمار150 نسخه وبه قیمت 20000 ریال در آبان ماه 1394 منتشر شد


این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قینمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور در فصل تابستان سال 1394 وتغییرات شاخص در فصل تابستان 1393 و1394 ، شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور در فصل های سال 1390و1394 ، درصد تغییرات شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری ها ی صنعتی کشور نسبت به فصل قبل در فصول سال های 1390و1394 ،همچنین شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور به تفکیک استان در طی فصول سال های 1394-1390 وشاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور به تفکیک استان در فصل تابستان 1393 ودرصد تغییر شاخص در فصل تابستان 1393 و1394 می پردازد

تصاویر
  • نشریه شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور تابستان 1394 در شمار150 نسخه وبه قیمت 20000 ریال در آبان ماه 1394 منتشر شد
طراحی سایت