08 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 03 بهمن 1394
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 03 بهمن,1394
بازدید: 1689
طرح جامع آمارگيري از كارگاه‌هاي بازرگاني وخدمات در زمستان سال جاري اجرا مي شود
طرح جامع آمارگيري از كارگاه‌هاي بازرگاني وخدمات در زمستان سال جاري اجرا مي شود


طرح جامع آمارگيري از كارگاه‌هاي بازرگاني وخدمات از 6 بهمن ماه به مدت 25 روز در سراسر كشور با مراجعه مستقيم آمارگيران به كارگاه و تكميل پرسشنامه اجرا  خواهد شد.سمينار آموزشي  اين طرح  از28 دي ماه به مدت 2 روز براي كارشناسان معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها  در مركز آمار ايران برگزار گرديد.
مدير كل دفتر فرهنگي، بازرگاني و خدمات مركز آمار ايران، در آغاز اين سمينار با اشاره به اهميت طرح خدمات و بازرگاني گفت:‌ توجه به بخش خدمات و بازرگاني با توسعه يافتگي كشورها ارتباط مستقيم دارد و اين بخش در واقع رهبري فعاليت‌هاي اقتصادي  كشورها را  بر عهده دارد.آقاي پيمان در ادامه، افزود: در كشور هايي كه در‌آمد بالايي دارند، بخش خدمات، بيشتر از 70 در صد از  توليد ناخالص داخلي و حدود 75 در صد از اشتغال آن‌ها را تشكيل مي دهد و همچنين در كشور هايي كه در آمد متوسط دارند، بخش خدمات 55 در صد از توليد ناخالص داخلي و در كشورهاي با درآمد پايين، 45 در صد ازتوليد ناخاص داخلي را شامل مي شود. وي در ادامه افزود: در ايران، بخش خدمات 60 درصد از اشتغال كشور و 53 درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد. آقاي پيمان در ادامه، با اشاره به اين كه بخش خدمات، باعث كارآيي ساير بخش هاي اقتصادي كشورها مي‌شود، گفت:‌ بخش خدمات و بازرگاني به طور كلي ماهيت اشتغال زايي دارند و بر اساس پبش بيني ها،‌ در 30 سال آينده، 90 درصد  از اشتغال كشورها را به خود اختصاص خواهد داد. وي تصريح كرد:‌ به دليل حساسيت و اهميتي كه بخش خدمات و بازرگاني در اقتصاد كشور دارد،‌ مركز آمار ايران، طرح آمارگيري از خدمات و بازرگاني را با هدف رفع خلاءهاي آماري اين بخش اجرا مي‌كند و نتايج آن در تقويت اطلاعات جداول داده- ستانده، ارزش افزوده و حساب‌هاي منطقه‌اي، تهيه اطلاعات آماري مورد نياز برنامه ششم توسعه و تهيه شاخص‌هاي اقتصادي بسيار موثر است. آقاي پيمان همچنين تهيه سري زماني ومقايسه پذير اين بخش اقتصادي را براي استفاده كاربران و محققان اقتصادي از ديگر اهداف اجراي طرح آمار گيري بازرگاني وخدمات ذكر نمود.
گفتني است اين طرح آمارگيري، در سال‌هاي مختلف و در قالب برخي از كدها به صورت مجزا اجرا شده است، ولي براي اولين بار درسال جاري به صورت تجميعي درسطح  وسيعي از كدهاي بازرگاني وخدمات به اجرا درمي‌آيد. اهداف مختلفي در اين طرح مدنظر مي‌باشد كه از آن جمله مي‌توان به تعيين ارزش افزوده، ارزش تشكيل سرمايه ثابت، ارزش مصارف واسطه‌اي، ارزش ستانده، حجم اشتغال و تعداد كاركنان اشاره كرد كه به تفكيك تمامي كدهاي طرح قابل انتشار است. 

 

تصاویر
  • طرح جامع آمارگيري از كارگاه‌هاي بازرگاني وخدمات در زمستان سال جاري اجرا مي شود
طراحی سایت