25 مرداد 1399
En | 
زمان انتشار: 11 اسفند 1389
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 16 اسفند,1390
بازدید: 4137
متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و درصد تغییرات آن در شهر تهران: پاییز 1389

 

 

 

بر اساس سیستم سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور که با هدف شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاک و مستغلات کشور در راستای ساماندهی امور مسکن پیاده‌سازی گردیده است، بنگاه‌های معاملات ملکی موظف هستند مشخصات کلیه معاملات خرید و فروشی که سند آن‌ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می‌کند را در این سامانه ثبت نمایند. مجموعه‌ حاضر با اقتباس از معاملات ثبت شده در این سامانه برای مناطق 22‌گانه شهر تهران مربوط به فصل‌پاییز 1389 تنظیم شده است که نشان می‌دهد:

 www.www.amar.org.ir قرار گرفته است.

 


 

بر اساس سیستم سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور که با هدف شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاک و مستغلات کشور در راستای ساماندهی امور مسکن پیاده‌سازی گردیده است، بنگاه‌های معاملات ملکی موظف هستند مشخصات کلیه معاملات خرید و فروشی که سند آن‌ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می‌کند را در این سامانه ثبت نمایند. مجموعه‌ حاضر با اقتباس از معاملات ثبت شده در این سامانه برای مناطق 22‌گانه شهر تهران مربوط به فصل‌پاییز 1389 تنظیم شده است که نشان می‌دهد:

 

 

حداقل، حداکثر و متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و درصد تغییرات آن در شهر تهران: پاییز 1389   

شرح

 

قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی (هزارریال) 

درصد تغییر نسبت به تابستان 89

 

درصد تغییر نسبت به پاییز 88

حداقل

 

حداکثر

 متوسط

      کل شهر.....

 2545

 77692

 18433

 5/7

 12/1

 

  • متوسط اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 100748 ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 5/4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 9/24 درصد افزایش داشته است.

 

حداقل، حداکثر و متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه سه‌درصد ودیعه پرداختی بابت یک مترمربع زیربنای مسکونی و درصد تغییرات آن در شهر تهران: پاییز 1389   

شرح

 

مبلغ اجاره به‌علاوه سه درصد ودیعه بابت یک مترمربع

  زیربنای مسکونی (ریال)

درصد تغییر نسبت به تابستان 89

 درصد تغییر نسبت به پاییز 88 

حداقل

حداکثر

 متوسط

      کل شهر..............

16000

367778

100748

4/5

24/9

یادآوری می‌شـــود برای انجام مقایسه قیمت‌ها با فصل قبل (تابستان89) و فصل مشابه سال قبل (پاییز 88) از اطلاعات سامانه مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور استفاده شده است.

در ضمن نتایج‌ تفصیلی‌تر در این زمینه در سایت مرکز آمار ایران به آدرس www.www.amar.org.ir قرار گرفته است.

 

 

 

  •    متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 18433 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 7/5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 1/12 درصد افزایش داشته است.
طراحی سایت