02 خرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 22 آذر 1394
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 22 آذر,1394
بازدید: 2615
اجراي طرح آمارگيري از فرهنگ آماری پاسخگويان
اجراي طرح آمارگيري از فرهنگ آماری پاسخگويان


طرح آمارگيري از فرهنگ آماری پاسخگويان از تاريخ 22 آذرماه به مدت 20 روز در سراسر كشور  با مراجعه به افراد 18 سال به بالاي منتخب برخي خانوارها، اجرا خواهد شد.
سمينار آموزشي اين طرح، روز يكشنبه پانزدهم آذرماه با حضور كارشناسان معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها، در مركز آمار ايران  برگزار  شد.
مدير كل دفتر آمارهاي فرهنگي، بازرگاني و خدمات  مركز آمار ايران در افتتاحيه اين  سمينار آموزشي،‌ دقت ، سرعت و صحت را سه ويژگي مهم هر طرح آمارگيري ذكركرد و در ادامه گفت: اگر فرهنگ آماری جامعه همگن و هماهنگ با نظام آماری باشد ، نتایج درست و مطلوب به دست می آید.آقاي پيمان افزود:‌ بر اساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است تا به مقوله فرهنگ آماری بپردازد ، لذا کمیته‌ای در مرکز به نام فرهنگ آماری شکل گرفته است که از جمله اهداف آن تعریف فرهنگ آماری ، چالش ها و آسیب شناسی ، علل چالش ها ، پیدا کردن راه حل ها وارزیابی شاخص های فرهنگ آماری بود و طرح حاضر نیز در رابطه با شاخص های فرهنگ آماری می باشد.آقاي پيمان در ادامه سخنان خود با اشاره به اين كه فرهنگ آماري  درچهار بخش مجموعه نگرش و باور عمومي از آمار، چگونگي توليد، نشر و دستيابي  به آمار  مورد بررسي قرار مي گيرد، افزود: بر اساس  اين دسته بندي يك نظر سنجي از متخصصان  اين حوزه انجام شد  و براساس اين نظر سنجي نيز يك سري از شاخص ها براي فرهنگ آماري تعريف شد كه پرسشنامه طرح حاضر،‌ براساس اين شاخص‌ها  تهيه شده است.آقاي پيمان شناسايي وضعيت آگاهی و سواد آماري پاسخگويان، شناخت وضعيت اعتماد پاسخگويان به نظام آمار وبررسي وضعيت مشاركت پاسخگويان در طرح‌هاي آماري را  اهداف اصلي طرح  ذكر كرد .
گفتني است مركز آمار ايران به عنوان متولي اصلي تأمين آمارهاي مورد نياز برنامه‌ريزان، طرح‌هاي آماري ويژه‌اي را انجام مي‌دهد. از آنجاييكه تاكنون سنجش معتبري از وضعيت فرهنگ آماري پاسخگويان در كشور انجام نشده است و آمارهاي رسمي و قابل اعتماد در اين زمينه وجود ندارد، طرح آمارگيري از فرهنگ آماري پاسخگويان در دستور كار مركز آمار ايران قرار گرفته است. اين طرح داراي سابقه اجرا در سنوات گذشته نبوده و يك بار در سال 1392 تحت عنوان طرح پژوهشي توسط پژوهشكده آمار مورد مطالعه قرار گرفته است.
تصاویر
  • اجراي طرح آمارگيري از فرهنگ آماری پاسخگويان
طراحی سایت