13 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 24 مهر 1401
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 25 مهر,1401
بازدید: 3084
آمار های جریان نیروی کار از تابستان 1400 به تابستان 1401
آمار های جریان نیروی کار از تابستان 1400 به تابستان 1401

این مطلب توسط ایمان محمودی کوهستانی،كارشناس آمارهاي نيروي انساني دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.

امروزه اغلب کشورها شاخص‌های عمده بیکاری در مقاطع زمانی را محاسبه و اعلام  می کنند. اما جابجایی بازار کار که ممکن است  در داخل این مقاطع رخ دهد، در این  شاخص‌ها بیان نمی‌شود. از زمانی که  استفاده از الگوی چرخشی در نمونه‌گیری  نیروی کار کشورها در دستور کار قرار گرفت، این امکان نیز فراهم شد.  پس از تجد ید نظر همه  جانبه مرکز آمار  ایران ، در  آمارگیری اشتغال  و بیکاری  از سال1384  ، آمارگیری نیروی کار  به طور فصلی با روش نمونه‌گیری چرخشی و با هدف  دستیابی به شاخص‌های  فصلی  و سالانه نیروی کار و تغییرات  آن در سطح کل کشور و استانها اجرا شد.  از مهمترین مزیتهای این نوع نمونه‌گیری دسترسی به آمارهای جریان  نیروی کار  و امکان تحلیل‌های جدید است. آمارهای جریان، همه آمارهای  ورودی  و خروجی  نیروی کار  و تغییر وضعیت نیروی کار  افراد  بین دو  دوره را ارائه می نماید.  بر اساس این آمارها، احتمال‌های  انتقال، تغییر اشتغال، شغلهای ایجاد شده و شغلهای از بین رفته قابل محاسبه است(فلاح و لاجوردی،1393)...

برای مشاهده متن کامل به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • آمار های جریان نیروی کار از تابستان 1400 به تابستان 1401
فایلهای پیوست