11 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 07 شهریور 1401
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 07 شهریور,1401
بازدید: 1802
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مرداد 1401
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مرداد 1401

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­های آذربایجان غربی، اردبیل و کرمان (60.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (45.8 درصد) است.

کل خانوارها

در مرداد ماه 1401 شاخص کل قیمت مصرف کننده برای خانوارهای کشور (100=1395) به عدد 514.2 رسید که نسبت به ماه قبل 2.0 درصد افزایش نشان می‌­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌­ مرکزی با 3.5 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ آذربایجان غربی با 0.6 درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 52.2 درصد می­‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­‌های آذربایجان غربی، اردبیل و کرمان (60.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان  (45.8 درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1401 برای خانوارهای کشور به عدد 41.5 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد (47.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ سیستان و بلوچستان (36.6 درصد) است.

خانوارهای شهری

در مرداد ماه 1401 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 504.8 رسید که نسبت به ماه قبل 2.0 درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان مرکزی  با 3.7 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­های‌ آذربایجان غربی، بوشهر و زنجان با 1.0 درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 51.1 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل (59.7درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (44.9 درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1401 برای خانوارهای شهری به عدد 40.9 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان مازندران (46.6 درصد) و  کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (35.7 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در مرداد ماه 1401 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به  567.1 رسید که نسبت به ماه قبل 1.7 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ مازندران با 3.0 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قزوین با 0.3 درصد می­باشد. در این ماه استان زنجان با تورم ماهانه صفر درصد و استان آذربایجان غربی با تورم ماهانه 0.3- درصد مواجه بوده است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 58.4 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ کرمان (68.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان یزد (49.9 درصد) است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1401 برای خانوارهای روستایی به عدد 44.4 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ كهگيلويه و بويراحمد (50.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ همدان (36.4درصد) است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مرداد 1401
فایلهای پیوست