19 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 08 مرداد 1401
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 08 مرداد,1401
بازدید: 1005
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – تیر 1401
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – تیر 1401

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد (47.6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ سیستان و بلوچستان (35.4 درصد) است.

کل خانوارها

در تیر ماه 1401 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 504.3 رسید که نسبت به ماه قبل 4.6 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌­ همدان با 7.1 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ گیلان با 3.3 درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 54.0 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان آذربایجان غربی (63.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان  (47.3 درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1401 برای خانوارهای کشور به عدد 40.5 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد (47.6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ سیستان و بلوچستان (35.4 درصد) است.

خانوارهای شهری

در تیر ماه 1401 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 494.7 رسید که نسبت به ماه قبل 4.5 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان همدان  با 7.1 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ گیلان با 3.3 درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 52.8 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان آذربایجان غربی (61.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (46.6 درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1401 برای خانوارهای شهری به عدد 40.0 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد (46.0 درصد) و  کمترین آن  مربوط به استان سیستان و بلوچستان (34.7 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در تیر ماه 1401 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به  557.6 رسید که نسبت به ماه قبل 4.8 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ بوشهر با 7.4 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان یزد با 2.8 درصد می­باشد.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 60.7 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ قزوین (71.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (51.1 درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1401 برای خانوارهای روستایی به عدد 43.2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ كهگيلويه و بويراحمد (50.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ همدان (34.9 درصد) است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به قایل پیوست مراجعه کنید.

 

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – تیر 1401
فایلهای پیوست
طراحی سایت