08 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 01 مرداد 1401
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 01 مرداد,1401
بازدید: 373
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری تعداد و تولیدات دام سنگین فصل بهار سال 1401
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری تعداد و تولیدات دام سنگین فصل بهار سال 1401

در بهار سال‌1401، نزدیک به 1.9 میلیون تن شیر گاو در دامداری‌های کشور تولید شد

نتایج حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) نشان می‌دهد در بهار سال‌1401، 1.86 میلیون تن شیر گاو در دامداری‌های کشور تولید شد که نسبت به فصل بهار سال قبل، 15.6 درصد کاهش داشته است.

تعداد گاو و گوساله پروار شده و متولد شده در این فصل، 400 هزار رأس و 348 هزار رأس برآورد شده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به‌ترتیب 20.6 درصد و 14.3 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور نیز با 109 هزار رأس کاهش نسبت به فصل بهار 1400، به حدود 5.5 میلیون رأس (شامل 1.3 میلیون رأس دام اصیل، 2.4 میلیون رأس دام آمیخته و 1.8 میلیون رأس دام بومی) رسید.

اطلاعات بیشتر در سند پیوست قابل دستیابی می‌باشد.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری تعداد و تولیدات دام سنگین فصل بهار سال 1401
فایلهای پیوست