04 فروردین 1402
En | 
زمان انتشار: 25 خرداد 1401
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 25 خرداد,1401
بازدید: 2250
نرخ رشد اقتصادی 1400
نرخ رشد اقتصادی 1400

بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال 1390 در سال 1400 ، به رقم 7569 هزار ميليارد ريال با نفت و 6511 هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است،

بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال 1390 در سال 1400 به رقم  7569 هزار ميليارد ريال با نفت و 6511 هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در سال گذشته با نفت 7254 هزار ميليارد ريال و بدون نفت 6289 هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد 4.3 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و 3.5 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در سال 1400 دارد.

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در سال 1400 رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي 3.7-، گروه صنایع و معادن 6 و گروه خدمات 4.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.

محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب 18 بخش اصلي متشكل از 42 رشته فعاليت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev4 انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري، گروه صنايع و معادن شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان مي‌باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده وخرده فروشي، فعاليت­هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌­های مالی و بیمه،مستغلات، كرايه وخدمات كسب وكار ودامپزشکی، اداره امورعمومي و خدمات شهري، آموزش، فعالیت‌­هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سايرخدمات عمومي، اجتماعي، شخصي وخانگي است.

لازم به ذكر است اطلاعات تفصيلي در زمينه حساب‌هاي ملي سال 1400، از طريق درگاه ملي آمار در قسمت داده‌ها و اطلاعات آماري/ حساب‌هاي ملي/ جداول آماري/ زير گروه حساب‌هاي ملي فصلي، قابل دسترسي مي‌باشد.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

 

تصاویر
  • نرخ رشد اقتصادی 1400
فایلهای پیوست
طراحی سایت