03 بهمن 1398
En | 
زمان انتشار: 04 مرداد 1394
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 04 مرداد,1394
بازدید: 1722
نشريه نتايج طرح آمارگيري از كارگاههاي صنعتي49- 10نفر كاركن  كشور 1391 در شمار 200 نسخه وبه قيمت 200000 ريال در فروردين 1394 منتشر شد.
نشريه نتايج طرح آمارگيري از كارگاههاي صنعتي49- 10نفر كاركن كشور 1391 در شمار 200 نسخه وبه قيمت 200000 ريال در فروردين 1394 منتشر شد.


 نشریه‎ی فوق به ارائه اطلاعاتی در زمینه ی تعدادشاغلان برحسب جنس، وضع سواد و مدرک تحصیلی ،سطح مهارت شاغلان و میزان مزد و حقوق پرداختی به آنان ،نحوه مدیریت ،وضعیت حقوقی و فعالیت ،وضع مالکیت ، ، ارزش و مقدار سوخت مصرف شده ،ارزش داده و ستانده فعالیت صنعتی کارکاهها ،ارزش انواع موجودی انبار ،پرداختی و دریافتی غیر صنعتی ،ارزش سرمایه گذاری بر حسب نوع اموال سرمایه ای،ارزش تولیدات فروش رفته و صادرات کالاهای تولید شده کارگاههای صنعتی  49-10  نفر کارکن و بیش تر بر حسب استان سال 1391می پردازد .
تصاویر
  • نشريه نتايج طرح آمارگيري از كارگاههاي صنعتي49- 10نفر كاركن  كشور 1391 در شمار 200 نسخه وبه قيمت 200000 ريال در فروردين 1394 منتشر شد.
طراحی سایت