28 دی 1398
En | 
زمان انتشار: 04 مرداد 1394
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 04 مرداد,1394
بازدید: 1801
نشريه اطلاعات پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي كشور پاييز 1393 در شمار 150نسخه وبه قيمت 20000 ريال در ارديبهشت 1394 منتشر شد.
نشريه اطلاعات پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي كشور پاييز 1393 در شمار 150نسخه وبه قيمت 20000 ريال در ارديبهشت 1394 منتشر شد.


این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني برحسب نوع پروانه بخش متقاضي ،تعداد واحد مسكوني تعيين شده درپروانه‌هاي ساختماني برحسب نوع پروانه، و مساحت زمين در پروانه‌هاي احداث ساختمان برحسب وضع زمين ،تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات ساختمان ونوع اسكلت و مصالح عمده‌ به كار رفته در ساختمان ،تعداد واحد مسكوني‌تعيين‌شده در پروانه‌هاي احداث ساختمان برحسب مورد استفاده‌ ساختمان ومساحت زمين ، مساحت زيربنا ، نوع اسكلت و مصالح عمده‌ به‌كار رفته در ساختمان و...به تفکیک نقاط شهری استان های کشوردر فصل پاييز سال 1393می پردازد
تصاویر
  • نشريه اطلاعات پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي كشور پاييز 1393 در شمار 150نسخه وبه قيمت 20000 ريال در ارديبهشت 1394 منتشر شد.
طراحی سایت