28 دی 1398
En | 
زمان انتشار: 04 مرداد 1394
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 04 مرداد,1394
بازدید: 1034
نشريه شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن زمستان 1393 در شمار 150نسخه وبه قيمت 20000 ريال در خرداد ماه 1394 منتشر شد.
نشريه شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن زمستان 1393 در شمار 150نسخه وبه قيمت 20000 ريال در خرداد ماه 1394 منتشر شد.


اين نشريه به ارائه اطلاعاتي در زمينه شاخص قيمت توليد كننده كل بخش معدن وبخش هاي اصلي ودرصد تغيير آن ها در فصل زمستان در سال هاي 1393-1392، شاخص قيمت توليد كننده فعايت هاي معدني در زمستان 1393 ودرصد تغيير آن ها در فصل هاي زمستان 1393-1392،  درصد تغييرات شاخص كل بخش معدن نسبت به فصل قبل در سال هاي 1393و1381، شاخص قيمت توليد كننده كل بخش معدن  به تفكيك فصل در  سال هاي 1393- 1381 و... مي پردازد

تصاویر
  • نشريه شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن زمستان 1393 در شمار 150نسخه وبه قيمت 20000 ريال در خرداد ماه 1394 منتشر شد.
طراحی سایت