28 دی 1398
En | 
زمان انتشار: 04 مرداد 1394
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 04 مرداد,1394
بازدید: 772
نشريه شاخص قيمت توليد كننده محصولات مرغداري هاي صنعتي كشور پاييز  1393در شمار 150 نسخه وبه قيمت 20000 ريال در ارديبهشت ماه 1394 منتشر شد.
نشريه شاخص قيمت توليد كننده محصولات مرغداري هاي صنعتي كشور پاييز 1393در شمار 150 نسخه وبه قيمت 20000 ريال در ارديبهشت ماه 1394 منتشر شد.


اين نشريه به ارائه اطلاعاتي در زمينه شاخص قيمت توليد كننده محصولات مرغداري هاي صنعتي كشور در فصل پاييز سال  1393 و تغييرات شاخص در فصل پاييز1392و1393 ، شاخص قيمت توليد كننده محصولات مرغداري هاي صنعتي كشور در فصل هاي سال1393-1390- درصدتغييرات شاخص قيمت توليد كننده محصولات مرغداري هاي صنعتي كشور نسبت به فصل قبل  در فصول سال هاي 1390-1393 ، وهمچنين شاخص قيمت توليد كننده محصولات مرغداري هاي صنعتي كشور  به تفكيك استان در طي فصول سال هاي 1390- 1393 و شاخص قيمت توليد كننده محصولات مرغداري هاي صنعتي كشور  به تفكيك استان در فصل پاييز  1393 و درصد تغيير شاخص در فصل پاييز 1392و1393 مي پردازد.

تصاویر
  • نشريه شاخص قيمت توليد كننده محصولات مرغداري هاي صنعتي كشور پاييز  1393در شمار 150 نسخه وبه قيمت 20000 ريال در ارديبهشت ماه 1394 منتشر شد.
طراحی سایت