17 آذر 1400
En | 
زمان انتشار: 06 اردیبهشت 1390
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 25 دی,1390
بازدید: 3031
بازدید هیات کره ای

هیئتی متشکل از کارشناسان آمار اداره ملی آمار کره جنوبی از 11 الی 14 اردیبهشت  ماه1390 (2 الی 4   مه 2011) از مرکز آمار ایران بازدید کرد. این بازدید در چارچوب تفاهم نامه منعقده بین مرکز آمار ایران و اداره ملی آمار کره جنوبی صورت گرفت و هدف از آن بازدید، بحث وتبادل نظر در خصوص موضوعات آماری از جمله: روش های اجرای طرح های  آماری با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ،
پردازش داده های سرشماری نفوس و مسکن دور 2010 وسرشماری نفوس و مسکن مبتنی بر آمارهای ثبتی بود.


هیئتی متشکل از کارشناسان آمار اداره ملی آمار کره جنوبی از 11 الی 14 اردیبهشت  ماه1390 (2 الی 4   مه 2011) از مرکز آمار ایران بازدید کرد. این بازدید در چارچوب تفاهم نامه منعقده بین مرکز آمار ایران و اداره ملی آمار کره جنوبی صورت گرفت و هدف از آن بازدید، بحث وتبادل نظر در خصوص موضوعات آماری از جمله: روش های اجرای طرح های  آماری با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ،
پردازش داده های سرشماری نفوس و مسکن دور 2010 وسرشماری نفوس و مسکن مبتنی بر آمارهای ثبتی بود.
 بعلاوه، این هیئت، برای آشنایی با فعالیت های آماری در سطح استانی، از اداره آمار و اطلاعات استانداری فارس نیز بازدیدی یک روزه داشت.
شایان ذکر است مرکز آمار ایران، به منظور تبادل تجربیات و  آشنایی با آخرین  دستاوردهای آماری، تعامل با  مراکز آماری کشورهای برخوردار از نظام آماری  توسعه یافته را در دستور کار خود قرار داده است و تبادل این قبیل هیئت های کارشناسی با این هدف صورت می گیرد

طراحی سایت