05 فروردین 1402
En | 
زمان انتشار: 01 خرداد 1401
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 01 خرداد,1401
بازدید: 7101
شاخص قیمت مصرف کننده – اردیبهشت 1401
شاخص قیمت مصرف کننده – اردیبهشت 1401

نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه 1401 برای خانوارهای کشور به 38.7 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه 1401 به عدد 39.3 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 39.3 درصد بیشتر از اردیبهشت 1400 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه 1401 در مقایسه با ماه قبل 3.7 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با افزایش 6.0 واحد درصدی به 49.4 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش 2.7 واحد درصدی به 34.0 درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 39.2 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 4.0 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 40.1 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 2.9 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه اردیبهشت 1401 به 3.5 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 0.2 واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 3.3 درصد و 3.7 درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 3.7 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 0.5 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 2.8 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.2 واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه 1401 برای خانوارهای کشور به 38.7 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 38.3 درصد و 40.8 درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری 0.4 واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی 0.8 واحد درصد کاهش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «روغن و چربی‌ها» (روغن نباتی جامد و روغن مایع)، گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر و نبات)  و گروه «نان و غلات» (نان باگت، ماکارونی و رشته آش) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «حمل و نقل» (انواع کرایه‌)، گروه «هتل و رستوران» (ساندویچ و انواع غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه «بهداشت و درمان» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در اردیبهشت ماه 1401 برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 37.7 درصد برای دهک نهم تا 41.2 درصد برای دهک اول است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده – اردیبهشت 1401
فایلهای پیوست
طراحی سایت