12 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 10 اردیبهشت 1401
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 10 اردیبهشت,1401
بازدید: 347
انتشار نسخه الکترونیکی خلاصه نتایج طرح آمارگیری طیور کشتارگاه های کشور اسفند1400
انتشار نسخه الکترونیکی خلاصه نتایج طرح آمارگیری طیور کشتارگاه های کشور اسفند1400

عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۰ به 207 هزار تن رسید.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۰ جمعاً 206873 تن گزارش شده، که سهم گوشت ماکیان (مرغ و خروس) بیش از سایر انواع طیور بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت ماکیان (مرغ و خروس) با 200367 تن، 96٫9 درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با 2734 تن، بلدرچین با 170 تن، و سایر انواع طیور با 3602 تن، به‌ترتیب 1٫3 درصد، 0٫1 درصد و 1.7 درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۰ با ماه مشابه سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده افزایش 17 درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ برای ماکیان (مرغ و خروس) 17 درصد افزایش، برای بلدرچین 55 درصد کاهش و برای سایر انواع طیور 102 درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل (بهمن) در حدود 5.2  افزایش داشته است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی خلاصه نتایج طرح آمارگیری طیور کشتارگاه های کشور اسفند1400
فایلهای پیوست