04 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 22 فروردین 1401
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 22 فروردین,1401
بازدید: 522
تعداد دام‌های سبک کشور به 73.9 میلیون رأس رسید
تعداد دام‌های سبک کشور به 73.9 میلیون رأس رسید

تعداد «گوسفند و بره» و « بز و بزغاله» موجود در دامداری‌های کشــور در اسفند ماه 1400 به‌ترتیب 55.6 و 18.3 میلیون رأس بوده است.

نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک در فصل زمستان 1400 نشان می‌دهد که تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور با 1.8 میلیون رأس افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 73.9 میلیون رأس رسید.

بر اساس نتایج این طرح، تعداد «گوسفند و بره» و « بز و بزغاله» موجود در دامداری‌های کشــور در اسفند ماه 1400 به‌ترتیب 55.6 و 18.3 میلیون رأس بوده است.

طبق یافته‌های دیگر این طرح آمارگیری در فصل زمستان سال قبل 13.7 میلیون رأس بره و 3.6 میلیون رأس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده است.

نتایج این آمارگیری همچنین نشان می‌دهد که در فصل زمستان سال گذشته تعداد 3.4 میلیون رأس گوسفند و بره و 968 هزار رأس بز و بزغاله توسط دامداری‌های کشور پروار شده است.

تصاویر
  • تعداد دام‌های سبک کشور به 73.9 میلیون رأس رسید