13 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 18 اسفند 1400
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 18 اسفند,1400
بازدید: 1973
رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1400
رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1400

در نه ماهه سال 1400 رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد منفی 3.9، گروه صنایع و معادن 7.1 درصد (شامل : استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي 13.4، ساير معادن 2.5-، صنعت 3.4، انرژي 5.1 و ساختمان 6.3 درصد) و گروه خدمات 5.1 درصد نسبت به نه ماهه سال 1399، رشد داشته است.

بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي(GDP) به قيمت ثابت سال 1390 در نه ماهه سال 1400 به رقم 5497 هزار ميليارد ريال با نفت و 4720 هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت 5231 هزار ميليارد ريال و بدون نفت 4546 هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد 5.1 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و 3.8 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در نه ماهه سال 1400 دارد.

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در نه ماهه سال 1400 رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد منفی 3.9، گروه صنایع و معادن 7.1 درصد (شامل : استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي 13.4، ساير معادن 2.5-، صنعت 3.4، انرژي 5.1 و ساختمان 6.3 درصد) و گروه خدمات 5.1 درصد نسبت به نه ماهه سال 1399، رشد داشته است.

محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب 18 بخش اصلي متشكل از 42 رشته فعاليت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev4 انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري، گروه صنايع و معادن شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان مي‌باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده وخرده فروشي، فعاليت­هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت­های مالی و بیمه،مستغلات، كرايه وخدمات كسب وكار ودامپزشکی،اداره امورعمومي وخدمات شهري، آموزش، فعالیت­هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سايرخدمات عمومي، اجتماعي، شخصي وخانگي است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

لازم به ذكر است اطلاعات تفصيلي در زمينه حساب‌هاي ملي نه ماهه سال 1400، از طريق درگاه ملي آمار در قسمت داده‌ها و اطلاعات آماري/ حساب‌هاي ملي/ جداول آماري/ زير گروه حساب‌هاي ملي فصلي، بزودی در دسترس خواهد بود.

 

 

 

تصاویر
  • رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1400
فایلهای پیوست