13 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 29 دی 1400
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 29 دی,1400
بازدید: 985
نتایج «طرح آمارگيري از شرکت‌ها و موسسات مسافربری – 1399»
نتایج «طرح آمارگيري از شرکت‌ها و موسسات مسافربری – 1399»

در سال 1398 تعداد 2112 شرکت و موسسه مسافربری در کل کشور به فعاليت اشتغال داشته‌اند.

مركز آمار ايران در آبان‌ماه سال 1399، «طرح آمارگيري از شرکت‌ها و موسسات مسافربری» از مجموعه «طرح‌‌های آمارگيري از کارگاه‌های حمل‌ونقل کشور» را با هدف تأمين داده‌هاي مورد نياز تهيه‎ی حساب ‌هاي ملي و منطقه‌اي سال 1398 بخش حمل و نقل در فعاليت مربوط به این کارگاه‌ها به اجرا در آورد. پيش از اين نيز، مركز آمار ايران در سال‌هاي 1379، 1380، 1383، 1386، 1389، 1392 و 1395 طرح آمارگيري از شرکت‌ها و موسسات مسافربری را به اجرا درآورده بود.

در اجرای سال 1399 این طرح، نحوه‌ جمع‌آوری اطلاعات به صورت مراجعه‌ حضوری و با استفاده از پرسشنامه بوده است. تعمیم نتایج طرح مزبور به کل جامعه‌‌ آماری نشان می‌دهد:

  • در سال 1398 تعداد 2112 شرکت و موسسه مسافربری در کل کشور به فعاليت اشتغال داشته‌اند.
  • تعداد كاركنان این کارگاه‌ها (شرکت‌ها و موسسات مسافربری)، 9278 نفر بوده است که نشان می‌دهد به‌طور متوسط در هر کارگاه، بیش از 4 نفر مشغول به‌کار بوده‌اند. از این تعداد کارکن، 74.6 درصد کارکن مزدوحقوق بگیر و 25.4 درصد کارکن بدون مزدوحقوق بوده‌اند.
  • در دوره‌ی موردنظر، جبران خدمات كاركنان شرکت‌ها و موسسات مسافربری 1892 ميليارد ريال بوده که نشان می‌دهد، پرداختي ماهانه به هر كاركن مزد و حقوق‌بگير اين كارگاه‌ها به طور متوسط، 22.8 ميليون ريال بوده است.
  •  ارزش مصارف واسطه‎ی سال 1398 شرکت‌ها و موسسات مسافربری، حدود 1885 ميليارد ‌ريال مي‌باشد. از اين رقم 32.7 درصد پرداختي بابت حق‌العمل و کمسیون و کارمزد، 4.0 درصد پرداختی بابت نوشت افزار، كاغذ و فرم‌هاي چاپي، روزنامه، نشريات و مطبوعات و لوازم بسته‌بندي، 9.6 درصد پرداختي بابت آب، برق، گاز طبیعی و سایر سوخت‌ها، 4.2 درصد پرداختي بابت هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، 4.4 درصد پرداختي بابت بيمه‌هاي تجاري (سرقت و آتش‌سوزي و...)، 23.2 درصد پرداختي بابت اجاره ساختمان، 8.6 درصد پرداختي بابت تعميرات جزیي اموال سرمايه‌اي و 13.3 درصد مربوط به سایر مصارف واسطه  بوده ‌است. بر‌اين‌اساس به‌طور متوسط‌ ارزش مصارف واسطه‎ هر يك از اين كارگاه‌ها، حدود 892 ميليون ريال بوده ‌است.
  • ارزش ستانده‎های سال 1398 شرکت‌ها و موسسات مسافربری، 13153 ميليارد ‌ريال مي‌باشد. از اين رقم، 96.2 درصد «کرایه و حق‌العمل و کمسیون و کارمزد دریافتی بابت جابه‌جایی مسافر» و 3.8 درصد مربوط به سایر ستانده‌ها بوده ‌است. بر ‌اين ‌اساس به‌طور متوسط‌ ارزش ستانده‌هاي هر يك از اين كارگاه‌ها، 6227 میلیون ريال بوده ‌است.
  • بر پایه‌ی اطلاعات حاصل از اجراي اين طرح در دوره‌ی مورد بررسي، ارزش افزوده‎ی شرکت‌ها و موسسات مسافربری، 11268 ميليارد ‌ريال مي‌باشد و نشان می‎دهد ارزش افزوده‎ی هریک از اين كارگاه‌ها، 5335 ميليون ‌ريال بوده كه نسبت به نتایج اجرای دوره‌ی قبل (سال 1395)، 2 برابر شده است.

کاربران از طریق وبگاه مركز آمار ایران به آدرس www.amar.org.ir نیز می‎توانند به نتایج طرح مذکور به صورت الکترونیکی دسترسی داشته باشند.

 

 

 

تصاویر
  • نتایج «طرح آمارگيري از شرکت‌ها و موسسات مسافربری – 1399»