07 بهمن 1400
En | 
زمان انتشار: 25 دی 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 26 دی,1400
بازدید: 376
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور دی ماه 1400
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور دی ماه 1400

این مجموعه حاوی آخرين اطلاعات سالانه، فصلی و ماهانه کشور در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی است که به­ صورت ماهانه منتشر می‌شود. منابع اطلاعاتی اين گزارش، نتايج طرح­ های آمارگیری و محاسبات ملی مرکز آمار ایران و آمارهای ثبتی دستگاه­ های اجرایی می‌باشد.

این مجموعه حاوی آخرين اطلاعات سالانه، فصلی و ماهانه کشور در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی است که به­صورت ماهانه منتشر می‌شود. مجموعه حاضر گزارش به­ روز شده شاخص­ های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور تا دی ماه 1400 است. منابع اطلاعاتی اين گزارش، نتايج طرح­‌های آمارگیری و محاسبات ملی مرکز آمار ایران و آمارهای ثبتی دستگاه­‌های اجرایی می‌باشد.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور دی ماه 1400
فایلهای پیوست
طراحی سایت