28 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 19 دی 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 19 دی,1400
بازدید: 455
نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک کشور در دوره پاییز 1400
نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک کشور در دوره پاییز 1400

تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور در آذر سال جاری 63 میلیون راس بوده است.

نتایج حاصل از اجرای طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک کشور در فصل پاییز 1400 نشان می‌دهد که در آذر ماه امسال، تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور 63.36 میلیون رأس شامل 47.27 میلیون «گوسفند و بره» و 16.09 میلیون رأس «بز و بزغاله» بوده است که نسبت به فصل تابستان به ترتیب یک درصد افزایش و 1.9 درصد کاهش یافته است.

تعداد دام سبک پروار شده در دامداری‌های کشور 4.57 میلیون رأس شامل 3.59 میلیون «گوسفند و بره» و 980 هزار رأس «بز و بزغاله» بود که نسبت به فصل تابستان، 21.5 درصد کاهش داشته است.

نتایج حاصل از این طرح نشان می‌دهد که در فصل پاییز 4.69 میلیون رأس بره و 1.29 میلیون رأس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده است.

تصاویر
  • نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک کشور در دوره پاییز 1400
طراحی سایت