01 خرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 13 آذر 1400
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 13 آذر,1400
بازدید: 752
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران ـ فصل تابستان 1400   (بر مبنای سال پایه 1395)
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران ـ فصل تابستان 1400 (بر مبنای سال پایه 1395)

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان 1400 به 58.9 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل مشابه سال قبل (73.0) 14.1 واحد درصد کاهش داشته است.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان 1400 به 11.7 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل (10.1) 1.6 واحد درصـد افزایش داشته است. در این فصل کم­ترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (0.1 درصد) و بیش­ترین تورم فصلی مربـوط به بخش کشاورزی (21.7 درصد) بوده است.

 

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور  نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان 1400 به 58.9 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل مشابه سال قبل (73.0) 14.1 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان 1400 نسبت به فصل تابستان سال 1399، 58.9 درصد افزایش دارد. در میان بخش­های مختلف تولیدی کم­ترین نرخ مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (19.0 درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به بخش معدن (101.6 درصد) می­باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1400 نسبت به دوره مشابه در سال قبل به 64.6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (60.0) 4.6 واحد درصد افزایش داشته است. در فصل مورد بررسی، در میان بخش­های اصلی تولیدی در کشـور، کم­ترین تورم سالانه مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (37.7 درصد) و بیش­ترین آن مربوط به بخش معدن (116.1 درصد) است.

برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران ـ فصل تابستان 1400   (بر مبنای سال پایه 1395)
فایلهای پیوست
طراحی سایت