12 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 07 آذر 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 07 آذر,1400
بازدید: 1842
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – آبان 1400
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – آبان 1400

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های كهگيلويه وبويراحمد و اردبیل با 5.0 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با 1.4 درصد افزایش است.

کل خانوارها

در آبان ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 373.0 رسید که نسبت به ماه قبل 2.5 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های كهگيلويه وبويراحمد و اردبیل با 5.0 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ کرمان با 1.4 درصد افزایش است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 35.7 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد (46.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان  (27.9 درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1400 برای خانوارهای کشور به عدد 44.4 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (52.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (40.0 درصد) است.

خانوارهای شهری

در آبان ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 368.9 رسید که نسبت به ماه قبل 2.4 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل با 5.1 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ کرمان با 1.4 درصد افزایش است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 35.3 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان زنجان (43.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (26.6 درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1400 برای خانوارهای شهری به عدد 43.6 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  (51.4 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان قم (40.0 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در آبان ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به 396.4 رسید که نسبت به ماه قبل 2.7 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان كهگيلويه وبويراحمد با 6.1 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ قزوین با 0.9 درصد افزایش می­ باشد.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 37.4 درصد می­ باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ كهگيلويه و بويراحمد (52.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (26.6 درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1400 برای خانوارهای روستایی به عدد 48.3 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ ایلام (55.7درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ سيستان وبلوچستان (41.9 درصد) است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – آبان 1400
فایلهای پیوست