17 آذر 1400
En | 
زمان انتشار: 30 آبان 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 30 آبان,1400
بازدید: 1082
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور بهار 1400
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور بهار 1400

در بهار سال 1400، تعداد 1399 پروانه‌ي‌ ساختماني توسط شهرداري تهران صادرشده است که نسبت به فصل گذشته 22/7درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 16/8 درصد کاهش داشته است، این تعداد پروانه حدود 3/7درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد.

شهر تهران

در بهار سال 1400، تعداد 1399 پروانه‌ي‌ ساختماني توسط شهرداري تهران صادرشده است که نسبت به فصل گذشته 22/7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 16/8 درصد کاهش داشته است، این تعداد پروانه حدود 3/7 درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. از كل پروانه‌هاي صادرشده 4 پروانه (0/3 درصد) مربوط به افزايش بنا و 1395 پروانه (99/7 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است كه پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 22/8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود17/0درصد کاهش داشته است.

نقاط شهری کشور

در بهار سال 1400، تعداد 37755 پروانه‌ي‌ ساختماني توسط شهرداري‌هاي كشور صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 27/9درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 7/6درصد کاهش داشته است. از كل پروانه‌هاي صادرشده 2995 پروانه (7/9درصد) مربوط به افزايش بنا و 34760 پروانه (92/1درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است كه پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 28/0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 9/4درصد کاهش داشته است.

 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور بهار 1400
فایلهای پیوست
طراحی سایت