17 آذر 1400
En | 
زمان انتشار: 15 آبان 1400
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 15 آبان,1400
بازدید: 207
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری اندازه گیری تعدادوتولیدات دام سبک 1400-1399
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری اندازه گیری تعدادوتولیدات دام سبک 1400-1399

در طول یک‌سال گذشته تعداد 16/4 میلیون رأس گوسفند و بره و 4/4 میلیون رأس بز و بزغاله در دامداری‌های کشور پروار شده است.

نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک 1400-1399 نشان می‌دهد که: 

تعداد دام سبک موجود در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام در کشور از 63/17 تا 72/14 میلیون رأس در طول سال متغیر است.

کمترین تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشــور با 46/59 میلیون رأس در آذرماه 1399 و بیشترین تعداد آن، 53/87 میلیون رأس در اسفند ماه 1399 بوده است.

 کمترین تعداد بز و بزغاله با 16/29 میلیون رأس در شهریورماه 1400 و بیشترین تعداد با 18/27 میلیون رأس در اسفندماه 1399 بوده است.

از ابتدای پاییز 1399 تا پایان تابستان 1400 تعداد 25/7 میلیون رأس بره و 8/4 میلیون رأس بزغاله در دامداری‌های کشور متولد شده است.

در طول یک‌سال گذشته تعداد 16/4 میلیون رأس گوسفند و بره و 4/4 میلیون رأس بز و بزغاله در دامداری‌های کشور پروار شده است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری اندازه گیری تعدادوتولیدات دام سبک 1400-1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت