09 اسفند 1402
En | 
زمان انتشار: 07 مهر 1400
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 07 مهر,1400
بازدید: 3767
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – شهریور 1400
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – شهریور 1400

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (53.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (41.3 درصد) است.

کل خانوارها

در شهریور ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 351.1 رسید که نسبت به ماه قبل 3.9 درصد افزایش نشان می­ دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان یزد با 5.3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ سیستان و بلوچستان با 2.1 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 43.7 درصد می ­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان آذربایجان غربی (53.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان  (38.8 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1400 برای خانوارهای کشور به عدد 45.8 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (53.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (41.3 درصد) است.

خانوارهای شهری

در شهریور ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 347.5 رسید که نسبت به ماه قبل 4.0 درصد افزایش نشان می ­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان یزد با 5.5 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های‌­ سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با 2.3 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 42.9 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان آذربایجان غربی (53.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (38.9 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1400 برای خانوارهای شهری به عدد 45.1 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  (52.4 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان­  قم (41.3 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در شهریور ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به 370.9 رسید که نسبت به ماه قبل 3.6 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان قم با 5.8 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ سیستان و بلوچستان با 1.6 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 47.8 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ آذربایجان غربی (55.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (38.5 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1400 برای خانوارهای روستایی به عدد 49.7 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ ایلام (55.9درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ تهران (43.2 درصد) است...

برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – شهریور 1400
فایلهای پیوست