30 دی 1400
En | 
زمان انتشار: 28 شهریور 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 28 شهریور,1400
بازدید: 1769
نرخ رشد اقتصادی فصل بهار -1400
نرخ رشد اقتصادی فصل بهار -1400

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در فصل بهار 1400رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد منفی 4.5- ،گروه صنایع و معادن 13.8 و گروه خدمات 4.5 درصد نسبت به فصل بهار سال 1399، رشد داشته است.

بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي(GDP) به قيمت ثابت سال 1390 در سه ماهه اول سال 1400 به رقم 1777 هزار ميليارد ريال با نفت و 1509 هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در فصل مشابه سال قبل با نفت 1652 هزار ميليارد ريال و بدون نفت 1442 هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد 7.6 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و 4.6 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در فصل بهار سال 1400 دارد.

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در فصل بهار 1400رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد  4.5-  ،گروه صنایع و معادن 13.8 و گروه خدمات 4.5 درصد نسبت به فصل بهار سال 1399، رشد داشته است.

محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب 18 بخش اصلي متشكل از 42 رشته فعاليت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev4 انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري، گروه صنايع و معادن شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان مي‌باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده وخرده فروشي، فعاليت­هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت­های مالی و بیمه،مستغلات، كرايه وخدمات كسب وكار ودامپزشکی،اداره امورعمومي وخدمات شهري، آموزش، فعالیت­هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سايرخدمات عمومي، اجتماعي، شخصي وخانگي است.

لازم به ذكر است اطلاعات تفصيلي در زمينه حساب‌هاي ملي سه ماهه اول سال 1400، از طريق درگاه ملي آمار در قسمت داده‌ها و اطلاعات آماري/ حساب‌هاي ملي/ جداول آماري/ زير گروه حساب‌هاي ملي فصلي، قابل دسترسي مي‌باشد.

تصاویر
  • نرخ رشد اقتصادی فصل بهار -1400
فایلهای پیوست
طراحی سایت