17 آذر 1400
En | 
زمان انتشار: 21 شهریور 1400
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 22 شهریور,1400
بازدید: 320
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی سال1399
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی سال1399

بر اساس نتايج حاصل از اجراي طرح تعداد مرغداري‌هاي گوشتي فعال در سال 1398، 18276 واحد مي‌باشد كه تعداد جوجه يكروزه ريخته شده در سالن‌ها، 1461 ميليون قطعه و وزن مرغ زنده پرورش‌يافته براي اين تعداد مرغداري گوشتي فعال برابر 3198 هزار تن به ارزش 245544 ميليارد ريال مي‌باشد.

بر اساس نتايج حاصل از اجراي طرح در سال 1399، تعداد 20520 مرغداري با فعاليت پرورش مرغ گوشتي در كشور وجود داشته است که از این تعداد 16452 واحد مرغداري فعال و 4068 واحد غير فعال می‌باشد.نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد، مرغداري‌هاي پرورش مرغ گوشتي كشور در سال 1399، مجموعاً داراي 46496 سالن پرورش به مساحت 37600 هزار متر مربع و با ظرفيت بيش از 417 ميليون قطعه مرغ گوشتي بوده‌اند.

بر اساس این نتايج تعداد مرغداري‌هاي گوشتي فعال در سال 1398، 18276 واحد مي‌باشد كه تعداد جوجه يكروزه ريخته شده در سالن‌ها، 1461 ميليون قطعه و وزن مرغ زنده پرورش‌يافته براي اين تعداد مرغداري گوشتي فعال برابر 3198 هزار تن  به ارزش 245544 ميليارد ريال مي‌باشد.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی سال1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت