04 فروردین 1402
En | 
زمان انتشار: 15 شهریور 1400
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 15 شهریور,1400
بازدید: 1504
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران ـ فصل بهار 1400
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران ـ فصل بهار 1400

در این فصل کم ترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (1.3 درصد) و
بیش ترین تورم فصلی مربـوط به بخش معدن (38.7 درصد) بوده است.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار 1400 به 10.1 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل (9.8) 0.3 واحد درصـد افزایش داشته است. در این فصل کم­ترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (1.3 درصد) و بیش­ترین تورم فصلی مربـوط به بخش معدن (38.7 درصد) بوده است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور  نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار 1400 به 73.0 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (67.5) 5.5 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار 1400 نسبت به فصل بهار سال 1399، 73.0 درصد افزایش دارد. در میان بخش­ های مختلف تولیدی کم­ترین نرخ تورم مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (32.1 درصد) و بیش­ترین نرخ تورم مربوط به بخش معدن (154.1 درصد) می­ باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1400 نسبت به دوره مشابه در سال قبل به 60.4 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (46.7) 13.7 واحد درصد افزایش داشته است. در فصل مورد بررسی، در میان بخش­ های اصلی تولیدی در کشـور، کم­ترین تورم سالانه مربوط به بخش خدمات (42.0 درصد) و بیش­ترین آن مربوط به بخش معـدن (112.3 درصد) است.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران ـ فصل بهار 1400
فایلهای پیوست
طراحی سایت