30 شهریور 1400
En | 
زمان انتشار: 14 شهریور 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 14 شهریور,1400
بازدید: 168
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج تفصیلی آمارگیری از دامداری های کشور 1399
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج تفصیلی آمارگیری از دامداری های کشور 1399

بر اساس نتايج این طرح بیش از یک میلیون بهره‌برداري در روز آمارگيري داراي دام سبك بودند كه داراي 46/6 میلیون رأس گوسفند و بره و 16/7 میلیون رأس بز و بزغاله بوده‌اند.

بر اساس نتايج حاصل از اين طرح در پاییز سال 1399، تعداد 1/3 میلیون بهره‌برداري داراي دام در كشور وجود داشته است كه در روز آمارگيري، حداقل داراي يكي از انواع دام (گاو، گوسفند، بز، گاومیش و شتر) بوده‌اند. اين نتايج نشان مي‌دهد 57/3 درصد از اين بهره‌برداري‌ها داراي فقط دام سبك، 23/9 درصد داراي فقط دام سنگين و 18/8 درصد داراي هر دو گروه دام سبك و سنگين (توأم) بوده‌اند.همچنین نتايج حاصل از اين طرح آمارگيري نشان مي‌دهد كه بیش از یک میلیون بهره‌برداري در روز آمارگيري داراي دام سبك بودند كه داراي 46/6 میلیون رأس گوسفند و بره و 16/7 میلیون رأس بز و بزغاله بوده‌اند.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج تفصیلی آمارگیری از دامداری های کشور 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت