30 شهریور 1400
En | 
زمان انتشار: 14 شهریور 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 14 شهریور,1400
بازدید: 171
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق وتوسعه 1398
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق وتوسعه 1398

از نتايج طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي داراي فعاليت‌ تحقيق و توسعه‌ كشور در سال 1398، برآورد می‌شود كه در جامعه آماري مورد بررسي، تعداد 4154 واحد در زمينه تحقيق و توسعه فعال بوده‌اند؛ از اين تعداد، 394 واحد (9/5 درصد) را مراكز تحقيقاتي، 310 واحد (7/5 درصد) را دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و 3450 واحد (83 درصد) را سایر كارگاه‌هاي داراي فعالیت تحقيق و توسعه به خود اختصاص داده‌اند

از نتايج طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي داراي فعاليت‌ تحقيق و توسعه‌ كشور در سال 1398، برآورد می‌شود كه در جامعه آماري مورد بررسي، تعداد 4154 واحد در زمينه تحقيق و توسعه فعال بوده‌اند؛ از اين تعداد، 394 واحد (9/5 درصد) را مراكز تحقيقاتي، 310 واحد (7/5درصد) را دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و 3450 واحد (83 درصد) را سایر كارگاه‌هاي داراي فعالیت تحقيق و توسعه به خود اختصاص داده‌اند که شامل کارگاه‌های صنعتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و ... بوده است. همچنین توزيع كارگاه‌هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه برحسب استان نشان مي‌دهد كه استان تهران با 1694 كارگاه (40/79 درصد) بيش‌ترين و استان‌‌ کهگیلویه و بویراحمد با 4 كارگاه (0/1 درصد) كم‌ترين تعداد كارگاه‌هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه را، در سال 1398 دارا بوده‌‌اند. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق وتوسعه 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت