28 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 16 مرداد 1400
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 16 مرداد,1400
بازدید: 820
فهرست تقسیمات کشوری سال  1399 منتشر شد
فهرست تقسیمات کشوری سال 1399 منتشر شد

فهرست عناصر جغرافیایی شامل سطوح تقسیمات کشوری، نقاط روستایی و شهری که با عنوان فایل جغرافیایی شناخته می شود،

فهرست عناصر جغرافیایی شامل سطوح تقسیمات کشوری، نقاط روستایی و شهری که با عنوان فایل جغرافیایی شناخته می شود، هر ساله در ابتدای مردادماه منتشر می گردد. این فهرست  در این دوره بهمراه تغییرات نقاط روستایی و شهری از سال های 1390 الی 1399 منتشر شده است. فهرست مذکور از بخش سامانه ها و خدمات، اطلاعات مکانی، تقسیمات کشوری قابل دستیابی است.

تصاویر
  • فهرست تقسیمات کشوری سال  1399 منتشر شد
طراحی سایت