01 خرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 10 مرداد 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 10 مرداد,1400
بازدید: 2963
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – تیر 1400
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – تیر 1400

در تیر ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 327.4 رسید که نسبت به ماه قبل 3.5 درصد افزایش نشان می¬دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با 5.9 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سمنان با 1.4 درصد افزایش است.

کل خانوارها

در تیر ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 327.4 رسید که نسبت به ماه قبل 3.5 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با 5.9 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سمنان با 1.4 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 43.6 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (53.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (37.7 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1400 برای خانوارهای کشور به عدد 44.2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (50.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (40.2 درصد) است.

خانوارهای شهری

در تیر ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 323.8 رسید که نسبت به ماه قبل 3.6 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به لرستان با 6.9 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های­ سمنان و سیستان و بلوچستان با 1.3 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 42.9 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به ایلام (52.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (37.7 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1400 برای خانوارهای شهری به عدد 43.7 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (49.9 درصد) و کمترین آن  مربوط به  استان قم (40.1 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در تیر ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به 347.0 رسید که نسبت به ماه قبل 3.2 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان خوزستان با 5.2 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با 1.4 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 47.7 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (59.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (40.5 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1400 برای خانوارهای روستایی به عدد 47.3 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (53.1درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (41.8 درصد) است.

برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – تیر 1400
فایلهای پیوست
طراحی سایت