08 مرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 29 تیر 1400
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 29 تیر,1400
بازدید: 1209
در سال 1399 متوسط هزينه‌ سالانه‌ يك خانوار شهري و يك خانوار روستايي به ترتیب 62 و 34 میلیون تومان بوده است
در سال 1399 متوسط هزينه‌ سالانه‌ يك خانوار شهري و يك خانوار روستايي به ترتیب 62 و 34 میلیون تومان بوده است

در بين هزينه‌‌هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم مربوط به هزينه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و گوشت هرکدام با سهم 21 درصد و در بين هزينه‌هاي غيرخوراكي بيشترين سهم با 50 درصد مربوط به هزينه مسكن، سوخت و روشنايي بوده است.

طرح آمارگيري هزينه ودرآمد خانوار با قدمتي 50 ساله از مهم‌ترين طرح­هاي آماري مركز آمار ايران است. هدف كلي اين طرح، برآورد متوسط هزينه‌ها و درآمد يك خانوار شهري و یک خانوار روستايي در سطح کشور و استان‌ها است. در سال 1399 تعداد خانوارهاي آمارگيري شده در اين طرح 19306 خانوار نمونه در نقاط شهری و 18251 خانوار نمونه در نقاط روستايي كشور است.

نگاهي به اهم نتايج طرح درسال 1399 در مناطق شهري و روستايي نشان مي‌دهد كه:

-  متوسط هزينه‌ی كل خالص سالانه‌ يك خانوار شهري 621،392 هزار ريال بوده است كه نسبت به رقم مشابه در سال قبل 31 درصد افزايش نشان مي دهد. از هزينه‌ كل سالانه‌ خانوار شهري 161،094 هزار ريال با سهم 26 درصد مربوط به هزينه‌های خوراكي و دخاني و 460،298 هزار ريال با سهم 74 درصد مربوط به هزينه‌هاي غيرخوراكي بوده است. در بين هزينه‌‌هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم مربوط به هزينه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و گوشت هرکدام با سهم 21 درصد و در بين هزينه‌هاي غيرخوراكي بيشترين سهم با 50 درصد مربوط به هزينه مسكن، سوخت و روشنايي بوده است.

-  متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ يك خانوار شهري 764،746 هزار ريال بوده است كه نسبت به سال قبل، 38 درصد افزايش داشته است. بر اين اساس در سال 1399 رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهاي شهري بیشتر از رشد متوسط هزينه كل سالانه است. منابع تامين درآمد خانوارهاي شهري نشان مي­دهد كه 31.4 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، 15.7 درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و 52.9 درصد از محل درآمدهاي متفرقه خانوار تأمين شده است.

- مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال 1398 نسبت به سال 1399  نشان می­دهد كه خانوارهاي استفاده كننده از یخچال فریزر از 70.2 به 71.9، جاروبرقی از 91.7 به 91.5، ماشین لباسشویی از 87.1  به 87.3، اجاق گاز از 99.1 به 98.9 و مایکروويو و فرهاي هالوژن دار از 12.3 به 12.4 درصد تغيير يافته است. همچنین درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از اتومبیل شخصی و ماشین ظرفشویی هر کدام به ترتیب با 53.1 و 7.6 درصد نسبت به سال قبل بدون تغییر بوده است.

- در سال 1399، عمده ترین نوع سوخت مصرفی 94.5 درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) بوده است.

- متوسط هزينه‌ كل خالص سالانه‌ يك خانوار روستایی 340،679 هزار ريال بوده است كه  نسبت به سال قبل 30.5 درصد افزايش نشان مي‌دهد. از هزينه‌ كل سالانه‌ خانوار روستايي136،442 هزار ريال با سهم 40 درصد مربوط به هزينه‌هاي خوراكي و دخاني و 204،237 هزار ريال با سهم 60 درصد مربوط به هزينه‌هاي غيرخوراكي بوده است. در بين هزينه‌هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم مربوط به هزينه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن با 25.0 درصد و در بين هزينه‌هاي غيرخوراكي، بيشترين سهم با 32.0 درصد مربوط به مسكن، سوخت و روشنايي بوده است.

- متوسط درآمد اظهار شده­ سالانه‌ يك خانوار روستايي 420,470 هزار ريال بوده است كه نسبت به سال قبل 41.6 درصد افزايش داشته است. منابع تامين درآمد خانوارهاي روستایی نشان مي­دهد كه 32.7 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، 29.7 درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و 37.5 درصد از محل درآمدهاي متفرقه خانوار تأمين شده است.

- مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال 1398 نسبت به سال 1399  نشان می­ دهد كه خانوارهاي استفاده كننده از اتومبیل شخصی از 32.7 به 34.1، یخچال فریزر از 50.4 به 52.7، اجاق گاز از 98.4 به 98.3، جاروبرقی از 65.9 به 67.5، ماشین لباسشویی از 56.5  به 58.1، ماشین ظرفشویی از 0.5  به 0.4 و مایکروویو و فرهاي هالوژن دار از 2.3 به 1.6 درصد تغيير يافته است.

- در سال 1399 عمده ترین نوع سوخت مصرفی 75.2 درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) و 13.3درصد نفت سفید بوده است.

 

متوسط هزینه‌ها و درآمد خانوار بر حسب استان

بررسي متوسط هزينه كل سالانه يك خانوار شهري نشان مي‌دهد كه استان تهران با 957،016 هزار ريال بيشترين و استان خراسان شمالی با 351،943 هزار ريال كمترين هزينه را در سال 1399 داشته‌اند.

همچنين استان تهران با 1،098،118 هزار ريال بيشترين و استان سیستان و بلوچستان با 478،831 هزار ريال، كمترين متوسط درآمد سالانه يك خانوار شهري را در سال 1399 به خود اختصاص داده است.

بررسي متوسط هزينه كل سالانه يك خانوار روستايي نشان مي‌دهد كه استان البرز با 566،427 هزار ريال بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با 180،395 هزار ريال كمترين هزينه را در سال 1399 داشته‌اند.

همچنين استان البرز با 676،897 هزار ريال بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با 181،091 هزارريال، كمترين متوسط درآمد سالانه يك خانوار روستایی را در سال 1399 به خود اختصاص داده است.

خاطر نشان مي­سازد كه نشريه این طرح به زودي در درگاه ملي آمار به نشاني www.amar.org.ir قابل دسترسي است.


برای دریافت نتایج تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • در سال 1399 متوسط هزينه‌ سالانه‌ يك خانوار شهري و يك خانوار روستايي به ترتیب 62 و 34 میلیون تومان بوده است
فایلهای پیوست
طراحی سایت