30 شهریور 1400
En | 
زمان انتشار: 23 تیر 1400
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 26 تیر,1400
بازدید: 1852
در بهار 1400 حدود نیمی از شاغلین خارج شده از بازار کار، به اشتغال بازگشتند
در بهار 1400 حدود نیمی از شاغلین خارج شده از بازار کار، به اشتغال بازگشتند

در بهار 1400، به ميزان 41.4 درصد جمعيت 15 ساله و بيش‌تر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1399) 0.4 درصد افزایش يافته است.

     نتايج طرح آمارگيري نيروي‌كار بهار 1400 منتشر شد. این نتایج حاکی از آن است که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، بیش از 499 هزار نفر به جمعیت فعال از نظر اقتصادی (شاغل و بیکار) افزوده شده است.  این میزان در فاصله بهار 1398 نسبت به بهار 1399 کاهشی معادل دو میلیون نفر داشته است. با این وجود، جمعیت فعال 25 میلیون و 967 هزار نفری در بهار امسال، همچنان نسبت به جمعیت فعال 27 میلیون و 460 هزار نفری بهار 1398 از فاصله قابل توجهی برخوردار می­باشد.

  • بررسي نرخ بيكاري افراد 15 ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه 8.8 درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( بهار 1399) ، 1.0 درصد كاهش یافته است.
  • در بهار 1400، به ميزان 41.4 درصد جمعيت 15 ساله و بيش‌تر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1399) 0.4 درصد افزایش يافته است.
  • جمعيت شاغلين 15 ساله و بيشتر در اين فصل 23 ميليون و 676  هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 713 هزار نفر افزایش داشته است. بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد كه در بهار 1400، بخش خدمات با 48.8 درصد بيش­‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با 33.2 درصد و كشاورزي با 17.9 درصد قرار دارند.
  • نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله حاكي از آن است كه 22.1 درصد از فعالان اين گروه سني در بهار 1400 بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1399) 2.4 درصد كاهش يافته است.
  • بررسي نرخ بيكاري گروه سني 18 تا 35 ساله نیز نشان می‌دهد كه در بهار 1400، 15.6 درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده‌اند. این در حالی است که تغييرات فصلي نرخ بيكاري این افراد نشان مي‌دهد اين نرخ نسبت به بهار 1399، به ميزان 1.1 درصد كاهش يافته است.
  • بررسي سهم اشتغال ناقص جمعيت 15 ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه در بهار 1400، 9.8 درصد جمعيت شاغل،‌ به دلايل اقتصادي (فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيش‌تر و…) كم‌تر از 44 ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است كه 36.4 درصد از شاغلين 15 ساله و بيش‌تر، 49 ساعت و بيش‌تر در هفته كار كرده‌اند.

خاطر نشان مي‌سازد اطلاعات نتايج طرح مذكور به­ صورت تفصيلي به­  زودي در درگاه ملي آمار به نشاني www.amar.org.ir قابل دسترس خواهد بود.

برای مشاهده چکیده گزارش به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

تصاویر
  • در بهار 1400 حدود نیمی از شاغلین خارج شده از بازار کار، به اشتغال بازگشتند
فایلهای پیوست
طراحی سایت