01 خرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 20 تیر 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 20 تیر,1400
بازدید: 336
افزایش عرضه دام سبک برای کشتار در بهار 1400
افزایش عرضه دام سبک برای کشتار در بهار 1400

نتایج آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک کشور در فصل بهار 1400 نشان می‌دهد که در فصل بهار سال 1400، نزدیک به 5.3 میلیون رأس بره و 2.2 میلیون رأس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده است.

مقایسه نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک از فصل پاییز 1398 تا فصل بهار 1400 نشان می‌دهد که در طی این مدت، بیشترین تعداد دام برای کشتار در فصل بهار 1400 عرضه شده است که شامل 5.6 میلیون رأس انواع دام سبک (4.5 میلیون رأس گوسفند و بره و 1.1 میلیون رأس بز و بزغاله) بوده است.

بر اساس نتایج این طرح، تعداد «گوسفند و بره» و « بز و بزغاله» موجود در دامداری‌های کشــور در خرداد ماه 1400 به‌ترتیب 52.9 و 18.1 میلیون رأس بوده است که نسبت به فصل زمستان سال 1399، به‌ترتیب 1.9 درصد و 1.1 درصد کاهش داشته است.

نتایج این آمارگیری همچنین نشان می‌دهد در فصل بهار سال 1400، نزدیک به 5.3 میلیون رأس بره و 2.2 میلیون رأس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده است.

با توجه به بررسی سری زمانی نتایج این طرح آمارگیری در سه سال گذشته، ترکیب سنی و جمعیت دام سبک در فصل بهار، خشکسالی، کمبود علوفه و افزایش قیمت نهادههای دامی، پیش‌بینی می‌شود عرضه دام‌های سبک پرواری در فصل تابستان نیز همچنان افزایشی بوده و از فصل پاییز، روند عرضه دام سبک پرواری، کاهشی شود.

تصاویر
  • افزایش عرضه دام سبک برای کشتار در بهار 1400
طراحی سایت