08 مرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 24 خرداد 1400
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 26 خرداد,1400
بازدید: 283
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه دوم1399 وکل سال1399
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه دوم1399 وکل سال1399

در بين تمامي اقلام مورد آمارگيري، «سنگ تراش درجه دو» با 53.9 درصد دارای بيش‌ترين ‌افزايش و «اسکلت ساز درجه‌ يك» با 6.3 درصد، داراي كمترين افزايش در متوسط دستمزد ساعتي نسبت به دوره‌ قبل بوده‌اند.

در اين آمارگيري، اطلاعات مربوط به دستمزد ساعتي نيرو‌هاي انساني شاغل در طرح‏هاي عمراني (109 مورد) با ارسال پرسشنامه‌ هاي مربوطه از طريق رايانامه به تعدادي از پيمانكاري‏هاي‌ مجري طرح‏هاي عمراني در سطح استان تهران جمع‏آوري مي‏شود. اين طرح در بهمن ماه سال 1399 براي جمع‏آوري اطلاعات مربوط به نيمه‌ دوم همان سال اجرا شده است.

بر اساس نتايج حاصل از اين آمارگيري، متوسط دستمزد ساعتي برخي از نيروهاي انساني شاغل در طرح‌هاي عمراني در
نيمه‌ دوم 1399 و تغييرات آن نسبت به دوره‌ قبل و دوره‌ مشابه سال قبل به شرح جدول زير ارایه مي‌شود:

 

متوسط دستمزد ساعتي منتخبی از نيرو‌هاي انساني شاغل در طرح‌هاي عمراني در نيمه‌ دوم 1399 و درصد تغييرات آن نسبت به دوره‌ قبل و دوره‌ مشابه سال قبل

عنوان

متوسط دستمزد ساعتي (ريال)

درصد تغيير نسبت به

 نيمه‌ اول

 1399

درصد تغيير نسبت به

 نيمه‌ دوم

1398

نيمه‌ دوم 1399

نيمه‌ اول 1399

نیمه‌ دوم 1398

راننده‌ تريلي

373250

299901

211191

24.5

76.7

راننده‌‌ لودر

316118

277663

224714

13.8

40.7

بناي سفت‌كار درجه‌‌ يك

358738

295380

226259

21.4

58.6

آرماتوربند درجه‌‌ يك

366718

295846

226155

24.0

62.2

اسكلت‌ساز درجه‌ يك

394851

371396

271558

6.3

45.4

سيمان‌كار درجه‌‌ يك

358049

301975

232684

18.6

53.9

كاشي‌كار درجه‌‌ يك

421153

342222

252229

23.1

67.0

استادكار تاسيسات

541381

415509

295076

30.3

83.5

كارگر ساده

247780

182847

137232

35.5

80.6

 

 

در بين تمامي اقلام مورد آمارگيري، «سنگ تراش درجه دو» با 53.9 درصد دارای بيش‌ترين ‌افزايش و «اسکلت ساز درجه‌ يك» با 6.3 درصد، داراي كمترين افزايش در متوسط دستمزد ساعتي نسبت به دوره‌ قبل بوده‌اند.

 همچنين، مقايسه‌ متوسط دستمزد ساعتي در اين دوره با دوره‌ مشابه سال قبل نشان مي‌دهد كه بيش‌ترين افزايش دستمزد ساعتي مربوط به «کابل کش درجه یک فشار قوی » با 112.5 درصد و كمترين افزايش دستمزد ساعتي مربوط به «راننده لودر» با 40.7 درصد بوده است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه دوم1399 وکل سال1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت