08 مرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 24 خرداد 1400
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 24 خرداد,1400
بازدید: 179
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور پاییز 1399
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور پاییز 1399

در پاییز سال 1399، تعداد 113816 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 17.2 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 33.8 درصد افزایش داشته است.‏

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در فصل پاییز سال 1399 نشان مي‌دهد:

الف- شهر تهران

  • در پاییز سال 1399، تعداد 13171 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 4.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 18.7 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌های احداث ساختمان 8.2 واحد بوده است.
  • 12.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 30.3 درصد کاهش داشته است.
  • مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در پاییز 1399 بالغ ‌بر 2479 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 2.2 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 20.6 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي حدود 1552 مترمربع بوده است.

ب- كل نقاط شهري كشور

  • در پاییز سال 1399، تعداد 113816 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 17.2 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 33.8 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 3.0 واحد بوده است‌.
  • در پاییز 1399 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 22.9 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 18.3 درصد افزایش داشته است.
  • نسبت به فصل گذشته 15.9 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 38.9 درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها 572 مترمربع بوده است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.
تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور پاییز 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت