17 آذر 1400
En | 
زمان انتشار: 19 خرداد 1400
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 26 خرداد,1400
بازدید: 1560
متوسط قيمت محصولات و هزينة خدمات کشاورزي سال 1399
متوسط قيمت محصولات و هزينة خدمات کشاورزي سال 1399

در بخش محصولات جاليزي، قيمت متوسط هر كيلو هندوانه با افزايش 125.4 درصدي به 16029ريال، قيمت خربزه با افزايش 54.1 درصدي به 24392 ريال و قيمت خيار با افزايش 146.2درصدي به 49771ريال رسيد.

در سال 1399، در بخش غلات، متوسط قيمت هر كيلو گرم گندم با رشد 44.2 درصدي نسبت به سال قبل معادل 24830 ريال، متوسط قيمت جو با افزايش 11.2 درصدي 20872 ريال، متوسط قيمت شلتوك با رشد 53.9 درصدي 98332ريال و متوسط قيمت ذرت دانه­اي با افزايش 102.0 درصدي معادل 35995 ريال بوده­است.

در بخش حبوبات، متوسط قيمت هر كيلو نخود با 62.3 درصد افزايش نسبت به سال قبل به مبلغ 96328ريال و قيمت عدس با 143.8درصد افزایش به 140444 ريال رسيد.

در بخش دانه­های روغني، قيمت متوسط هر كيلو آفتابگردان روغني با 98.6 درصد افزایش نسبت به سال 1398 به 185607 ريال و قيمت متوسط كلزا با 35.6 درصد افزايش به 46247 ريال بالغ گرديد.

در بخش محصولات ليفي، قيمت متوسط هر كيلو پنبه (وش) با افزايش 70.8 درصدي نسبت به سال1398 برابر 111773 ريال بوده­است.  

در بخش محصولات جاليزي، قيمت متوسط هر كيلو هندوانه با افزايش 125.4 درصدي به 16029ريال، قيمت خربزه با افزايش 54.1 درصدي به 24392 ريال و قيمت خيار با افزايش 146.2درصدي به 49771ريال رسيد.

در بخش سبزيجات، متوسط قيمت هر كيلو سيب زميني معادل 19475 ريال بوده است كه نسبت به سال قبل 17.8 درصدکاهش داشته­است. همچنین متوسط قیمت هر كيلو پياز 26488ريال بوده که نسبت به سال قبل 14.2 درصد رشد داشته­است. همچنين، متوسط قيمت هر كيلو گوجه فرنگي و بادمجان به ترتیب با 22.1 و 27.1 درصد افزایش نسبت به سال قبل به اعداد 18728 و 22807 رسید.  

در بخش محصولات علوفه‌اي، متوسط قيمت هر كيلو يونجه معادل 22946 ريال و هر كيلو شبدر خشك برابر 25833 ريال بوده است كه نسبت به سال قبل به ترتيب 19.8 و 30.1 درصد افزایش نشان مي­دهد.

در بخش ميوه‌هاي هسته‌دار، متوسط قيمت هر كيلو زردآلو برابر 91202ريال و هر كيلو هلو 53060 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به سال قبل 38.2 و 25.8 درصد افزايش داشته­است.  

در بخش ميوه‌هاي دانه‌دار، متوسط قيمت هر كيلو سيب درختي 48703 ريال بوده كه نسبت به سال قبل 78.0 درصد افزایش داشته و متوسط قيمت انگور به 46338 ريال رسيد كه نسبت به سال قبل معادل 38.3 درصد افزايش داشته­است.

در بخش مركبات، متوسط قيمت هر كيلو پرتقال با افزايش 254.3 درصد به57093 ريال و قيمت نارنگي با افزایش 144.4 درصدي به 46246 ريال رسيد.    

در بخش دامداري سنتي، متوسط قيمت هر كيلو گوسفند و برة زنده 437628 ریال و هر كيلو گاو پرواري زنده 345245 ريال بوده است كه نسبت به سال 1398 به ترتيب معادل 8.2 و 6.1 درصد افزايش نشان مي­دهد.

در سال 1399، در بخش فراورده‌هاي دامي سنتي، متوسط قيمت هر كيلو شير گوسفند برابر 94486 ريال و هر كيلو شير گاو 32652 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به سال قبل 59.9 و 46.5 درصد افزايش داشته­است.      

در بخش هزينه خدمات ماشيني، هزينة متوسط شخم هر هكتار زمين زراعي آبي با تراكتور 3685059 ریال بوده كه نسبت به سال قبل 49.4 درصد افزایش و هزينة شخم هر هكتار زمين زراعي ديم با تراكتور 2711580 ريال بوده كه نسبت به سال قبل 56.6 درصد افزايش داشته­است. به علاوه متوسط هزينة ديسك هر هكتار زمين زراعي آبي با افزایش 45.6 درصدي معادل 1686888 ريال و هزينة ديسك زمين زراعي ديم با افزايش 97.0 درصدي معادل 1391655ريال بوده­است.

در بخش دستمزد نيروي كار، متوسط دستمزد كارگر ميوه چين مرد و زن به ترتیب برابر 1266023 و 1038625 ريال بوده که به ترتيب نسبت به سال قبل 55.0 و 79.4 درصد افزايش داشته­است. متوسط دستمزد روزانه يك نفر كارگر دروگر غلات مرد برابر 1758424 ريال بوده كه نسبت به سال 1398 معادل 64.5 درصد رشد نشان مي­دهد. همچنین دستمزد روزانه‌ كارگر وجين‌كار و تنك‌كار مرد و زن به ترتیب 1137803 و 1056359ریال و درصد تغییرات نسبت به سال قبل به ترتیب 49.1 و42.5 بوده­است.  

برای مشاهده  اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • متوسط قيمت محصولات و هزينة خدمات کشاورزي سال 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت