28 مهر 1400
En | 
زمان انتشار: 18 خرداد 1400
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 18 خرداد,1400
بازدید: 1710
بررسی گذران وقت افراد دارای معلولیت در طرح آمارگیری گذران وقت 99‏-1398

این مطلب توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.

افراد دارای معلولیت و ناتوانی بخشی از افراد جامعه را تشکیل می دهند دستیابی به آمارهای این بخش جمعیتي می­تواند راه را برای شناخت ویژگی‌های فردی و به تبع آن نیازمندی‌ها و در نهایت برنامه­ریزی و کمک به بهبود زندگی آنان هموار نمايد. طرح آمارگیری گذران وقت این فرصت را برای شناخت الگوی گذران وقت این افراد فراهم ساخته است. در پرسشنامه طرح با یک سوال افراد دارای ناتوانی و معلولیت شناسایی و نحوه گذران وقت آنها با پرسشنامه فردی مشخص شده است. بر اساس طبقه بندی بین المللی عملکرد، ناتوانی و سلامتی (ICF)، منظور از معلول فردي است كه براثر ضايعه جسمي، ذهني و رواني يا توأم، در سلامت و كارايي او به‌طور مستمر اختلال قابل‌توجهی به وجود آيد، به‌طوری‌که اين اختلال از استقلال وي در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي بكاهد، اين تعريف شامل افراد با اختلالات جسمي، حركتي، شنوايي، گفتاري، بينايي و ذهني نیز می‌شود. ناتواني ممكن است به سبب سالخوردگي و پيري در افراد بزرگسال يا بيماري مزمن و طولاني (بيش از 6 ماه) باشد. درصورتي­كه معلوليت يا ناتواني فرد مانع از انجام كامل فعاليت‌هاي روزانه باشد و وي نيازمند پرستاري و مراقبت افراد ديگر به‌صورت پيوسته باشد در طرح آمارگیری گذران وقت معلول محسوب شده است.

براساس نتایج طرح، 93.9 درصد خانوارهای شهری کشور فاقد عضو معلول و ناتوان و 6 درصد از خانوارها دارای حداقل یک عضو دارای معلولیت و ناتوانی هستند. خانوارهای 6 نفره با 11 درصد دارای بیشترین و خانوارهای 2 نفره با 4.5 درصد دارای کمترین فرد معلول در خانوار هستند.

بررسی الگوی گذران وقت در خانوارهای دارای فرد معلول و ناتوان گویای آن است که در این خانوارها، بعد از فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی» متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در یک شبانه روز به ترتیب مربوط به « فرهنگ، فراغت، رسانه­هاي گروهي، تمرين­هاي ورزشي» با 4 ساعت و 32 دقیقه ، «خدمات خانگي بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده» با 2 ساعت و 35 و «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط با مزد» با 2 ساعت 26 دقیقه بوده است، کمترین زمان صرف شده در یک شبانه روز مربوط به فعالیت «كارداوطلبانه بدون مزد، كار آموزي و ساير كارهاي بدون مزد» با 1 دقیقه  بوده است.

بررسی الگوی گذران وقت افراد دارای معلولیت و ناتوانی نشان می‌دهد این افراد بیشترین وقت خود در یک شبانه روز را به ترتیب به فعالیت«رسیدگی و خود مراقبتی» با 14 ساعت و 14 دقیقه، فعالیت « فرهنگ، فراغت، رسانه­هاي گروهي، تمرين­هاي ورزشي» با 6 ساعت و 38 دقیقه و فعالیت «معاشرت، ارتباط، مشاركت اجتماعي و آداب و رسوم ديني» با 1 ساعت و 30 دقیقه اختصاص می‌دهند. کمترین زمان صرف شده برای افراد معلول مربوط به دو فعالیت « كارداوطلبانه بدون مزد، كار آموزي و ساير كارهاي بدون مزد» و « خدمات مراقبتي بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده» با 1 دقیقه بوده است.

بررسی الگوی گذران وقت افراد فاقد معلولیت و ناتوانی نشان می‌دهد این افراد بیشترین وقت خود در یک شبانه روز را به ترتیب به فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی» با 11ساعت و 31 دقیقه، فعالیت « فرهنگ، فراغت، رسانه­هاي گروهي، تمرين هاي ورزشي» با 4 ساعت و 17 دقیقه، فعالیت « خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» با 2 ساعت و 53  دقیقه و فعالیت «اشتغال و فعالیت­های مرتبط برای مزد» 2 ساعت و 49 دقیقه اختصاص می‌دهند. کمترین زمان صرف شده برای افراد غیر معلول مربوط به دو فعالیت « كارداوطلبانه بدون مزد، كار آموزي و ساير كارهاي بدون مزد» با 2 دقیقه بوده است.

مقایسه الگوی گذران وقت افراد دارای معلولیت و ناتوانی با افراد فاقد معلولیت نشان می‌دهد که افراد معلول در یک شبانه روز به طور متوسط 2 ساعت و 29 دقیقه به فعالیت « رسيدگي و خود مراقبتي» و 2 ساعت و 21 دقیقه به فعالیت « فرهنگ، فراغت، رسانه­هاي گروهي، تمرين‌هاي ورزشي» زمان بیشتری را نسبت به افراد فاقد معلولیت اختصاص می‌دهند و برای سایر فعالیت­ها زمان کمتری صرف می‌کنند، از بارزترین فعالیت‌هایی که افراد معلول زمان کمتری به آن اختصاص می­دهند می­توان به فعالیت­های « اشتغال و فعاليت‌هاي مرتبط براي مزد» ، « خدمات خانگي بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده» ، « خدمات مراقبتي بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده» و «یادگیری» را نام برد.

برای مشاهده متن کامل این مطلب به فایل پیوست مراجعه کنید. 

 

 

فایلهای پیوست
طراحی سایت