04 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 08 خرداد 1400
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 08 خرداد,1400
بازدید: 2672
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – اردیبهشت 1400
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – اردیبهشت 1400

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان هرمزگان با 3.9 درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمانشاه با 0.1 درصد می‌باشد.

کل خانوارها

در اردیبهشت ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 308.4 رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان هرمزگان با 3.9 درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمانشاه با 0.1 درصد می‌باشد. هم‌چنین بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه نیز مربوط به استان‌های همدان و اردبیل با 0.3 درصد کاهش است. در اردیبهشت ماه 1400درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 46.9 درصد می­ باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (55.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (41.6 درصد) است. هم‌چنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1400 برای خانوارهای کشور به عدد 41.0 درصد رسید که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (46.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (37.5 درصد) است.

 

خانوارهای شهری

در اردیبهشت ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 304.9 رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش نشان می­ دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان با 3.4 درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های لرستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی با 0.1 درصد می‌باشد. هم‌چنین بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ بوشهر با 0.3 درصد کاهش است. در اردیبهشت ماه 1400 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 46.1 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان زنجان (55.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (41.5 درصد) است. هم‌چنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1400 برای خانوارهای شهری به عدد 40.5 درصد رسید که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (46.0 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (37.4 درصد) است.

 

خانوارهای روستایی

در اردیبهشت ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به 327.8 رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان هرمزگان با 5.0 درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با 0.2 درصد می‌باشد. هم‌چنین بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ همدان با 0.9 درصد کاهش است. در اردیبهشت ماه 1400 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 51.0 درصد می­ باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (59.0 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (43.0 درصد) است. هم‌چنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1400 برای خانوارهای روستایی به عدد 43.2 درصد رسید که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ همدان (49.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان های­ سيستان و بلوچستان و گیلان (38.3 درصد) است.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – اردیبهشت 1400
فایلهای پیوست